Följ Bibelfrågan på Facebook

Hermas 'Herden'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hermas 'Herden' blev mycket populär, och den lästes länge vid gudstjänsterna, sida vid sida med våra heliga skrifter.

Fråga: Vem eller vad är Hermas herden? Är det en bok som heter så eller är det han som skrev den? Är det en apokryf? (F.I.)

"Herden" är en profetisk-apokalyptisk skrift från Rom, som författades i första hälften av det andra århundradet (före år 140). Man trodde länge att författaren var den Hermas, som finns omnämnd i Rom 16:14, dvs en apostlalärjunge.

Boken består av tre delar - "syner", "bud" och "liknelser" (allegorier). I centrum för den långa skriften står budskapet om en att Gud har gett alla en sista möjlighet att omvända sig och göra bot och bättring före Jesu återkomst. Här finns änglauppenbarelser, drömsyner, liknelser, massor av färgstarka bilder i profeternas stil, som kommer och växlar och försvinner, liksom en rad botsförmaningar. "Herden (därav bokens namn) i sin ruggiga fårskinnspäls", dvs botens ängel, håller ett strängt och straffande tal med Jesu återkomst för ögonen.

Skriften blev mycket populär, och den lästes länge vid gudstjänsterna, sida vid sida med våra heliga skrifter. Den antogs dock inte i den västra kyrkans nytestamentliga kanon (de bibelböcker som ansågs vara "äkta" och inspirerade av Gud) eftersom den inte var av apostoliskt ursprung. I den östra kyrkans kanon antogs den däremot till en början, men så småningom började man även där följa samma princip som kyrkan i Rom, dvs att en skrift som skulle ingå i bibeln måste ha ett apostoliskt ursprung, så fr o m det tredje århundradet ingick den inte heller i den östra kristenhetens nytestamentliga kanon.

Huruvida den ska klassas som en apokryf eller inte är en tolkningsfråga. Nya testamentets apokryfer är en samling skrifter av olika slag. De flesta av dem har aldrig ens varit påtänkta som bibliska, heliga skrifter), och det finns inte heller någon allmänt accepterad förteckning över Nya testamentets apokryfer eller någon allmänt accepterad princip för klassningen av denna litteratur.

Numera brukar man under beteckningen "nytestamentliga apokryfer" sätta alla kristna skrifter från de första tre århundradena med undantag för de som författats av de apostoliska fäderna (en rad gammalkyrkliga författare som stod apostlatiden nära och till vilka Hermas måste räknas), liksom apologeternas försvarsskrifter för den kristna tron och sådant som kyrkofäderna skrivit.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Finns det någon förteckning över de böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes?

Kristendom och gnosticism
Gnosticismen är ett samlingsnamn för en rad vishetsläror som florerade i länderna runt Medelhavet och i Mellanöstern århundradena före Kristi födelse.

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det nämligen mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Varför accepterar inte kyrkan Thomasevangeliet?
Varför tog inte kyrkan med lärjungen Thomas evangelium när man bestämde vilka böcker som skulle finnas med i Nya testamentet?

Petrusevangeliet och Nya testamentets apokryfer
Vad handlar Petrusevangeliet och de andra s.k. nytestamentliga apokryferna om?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.