Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fel i Bibeln om Herodes?

Fråga: På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare. Hur är det möjligt? (A.L.)

Svar: Förklaringen är att det fanns flera furstar eller kungar som hette Herodes och regerade över större eller mindre delar av Palestina under Roms överhöghet. Sammanlagt sex stycken.

Släkten Herodes var inte av judisk härstamning, utan familjens stamfader var Antipas, en man av förnäm idumeisk släkt som mackabéerfursten Alexander Janneus insatte till ståthållare/guvernör över Iduméen.

1) Herodes den store var kung i Palestina (områdena Idumeen, Judeen, Samarien, Pereen, Galileen, Itureen och Trakonitis) mellan åren 37 och 4 f Kr (det var alltså precis i slutet av hans regeringstid, strax före hans död år 4 f Kr, som Jesus föddes). Han gjorde sig känd för flera stora byggnadsverk, bl a återuppbyggnaden av Zerubbabels tempel, liksom ett antal teatrar, amfiteatrar, hippodromer, citadell, fästningar, palats, trädgårdar, akvedukter, monument och hela städer.

Han var ytterst grym och hatad av folket. Exempelvis mördade han medlemmar av den judiska hasmoneiska familjen, som han betraktade som ett hot mot tronen. När de vise männen kommit till honom i sitt sökande efter "den nyfödde judakonungen", kände han sig hotad igen och lät mörda alla barn i Betlehem under två år.

Vidare lät han avrätta sin hustru Mariamne, liksom hennes båda söner Alexander och Aristobulos, och några dagar före sin död lät han döda sin son Antipater. Han ändrade också sitt testamente, tog bort sonen Antipas som arvtagare till riket och beslutade att kejsar Augustus i stället skulle dela upp det mellan tre av hans söner, vilket också skedde.

2) Herodes Arkelaos var son till Herodes den store och dennes samariska gemål, Maltake. Efter faderns död blev han kung över landet väster om Döda havet - Judéen, Iduméen och Samarien. Han var lika grym och tyrannisk som sin far, men en dålig regent, och slutligen lyckades folket - efter klagomål hos kejsar Augustus - få honom avsatt och ersatt av en prefekt, landshövding, vid namn Pontius Pilatus (år 26-36 e Kr).

3) Herodes Antipas, Arkelaos bror, som egentligen ursprungligen av Herodes den store utsetts till ensam efterträdare som regent, blev (på grund av uppdelningen mellan bröderna) kung över en fjärdedel av landet - Galiléen och Peréen (Luk 3:1 och Mark 6:14) - vilket gav honom beteckningen "tetrark" (som betyder "härskare över en fjärdedel"), men av befolkningen kom han, liksom sin bror Arkelaos, att kallas "kung" (Mark 6:14).

Han var precis som sin far en stor byggherre och uppförde bl a residensstaden Tiberias vid Gennesarets sjö. En annan stad, Julias, uppkallade han efter den dåvarande romerske kejsar Augustus hustru Julia (annars oftast kallad Livia). Han byggde även fästningar, palats och teatrar.

Herodes Antipas är den av ätten Herodes medlemmar som oftast omtalas i Nya testamentet. Det var han som lät halshugga Johannes döparen, sedan denne hade kritiserat honom för att han skilt sig från sin tidigare hustru, dottern till nabatéerkonungen Aretas, för att kunna gifta sig med sin halvbror Filippus hustru Herodias. I egenskap av kung över Galileen, där Jesus var bosatt, kom han också att förhöra Jesus på natten före korsfästelsen (Luk 22:8-12).

På sin hustrus inrådan reste Herodes Antipas sedermera till Rom för att anhålla om en officiell romersk konungatitel, men år 39 anklagade hans brorson Agrippa I honom för upprorsplaner, vilket ledde till att kejsar Caligula avsatte honom och förvisade honom till Lyon i Gallien, nuvarande Frankrike.

4) Herodes Filippus, den tredje sonen till Herodes den store, blev vid faderns död kung (även kallad furste eller landsfurste) över områdena öster om Gennesarets sjö - Itureen och Trakonitis (Luk 3:1).

5) Herodes Agrippa I var sonson till Herodes den store, son till dennes son Aristobulos, som avrättats av sin far. Efter Herodes Filippus II:s död blev han kung/furste över dennes landområde samt, år 37, Abilene. Senare fick han även den landsförvisade Herodes Antipas område liksom Judéen och Samarien. Därmed blev han den siste av den herodianska ätten som i likhet med sin farfar var kung över hela Palestina.

Han drev en farisévänlig politik, vilket gav honom gott anseende bland de lagtrogna judarna, och han tillät förföljelser mot de Jesustroende judarna. Han avled sannolikt år 44 vid 54 års ålder, efter att i Cesarea ha låtit hylla sig som en gud. Han hade då regerat tre år över hela Judéen. och efterträddes av sin son, Herodes Agrippa II.

6) Herodes Agrippa II, sonsonson till Herodes den store, efterträdde vid 17 års ålder sin far, Herodes Agrippa I. Enligt historikerna blev han den siste regenten i den herodianska släkten. Han levde tillsammans med sin syster Bernice, som hade lämnat sin make, kungen över Cilicien, och tydligen efterlämnade han inga legitima arvingar.

Det var inför kung Agrippa II och hans syster som Paulus höll sitt stora försvarstal (Apg 25:13ff).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Herodes kungatitel
Etnarker och tetrarker så var de i praktiken 'småkungar' med makt och befogenheter över sitt område som de kejserliga myndigheterna inte lade sig i.

Klagomuren
Hur hög och bred är 'Klagomuren'? Varför heter den 'Klagomuren'? Hur gammal är den, vilka byggde den och varför?

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd? Finns det dokumenterat?

Var Quirinius (Kvirinius) ståthållare i Syrien vid Jesu födelse?
Var Quirinius (Kvirinius) verkligen ståthållare i Syrien vid Jesu födelse? Enligt Josefus (Bellum Judaicum 1.9-10) var det Varus som var ståthållare av Syrien vid Herodes död.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...