Följ Bibelfrågan på Facebook

Herodes kungatitel

Bibelfrågan: Frågor och svar

Etnarker och tetrarker så var de i praktiken 'småkungar' med makt och befogenheter över sitt område som de kejserliga myndigheterna inte lade sig i.

Fråga: På många internetsidor hävdas det att Herodes fått fel titel i berättelserna om Jesu födelse där han kallas "kung". Man menar att det inte fanns någon judisk kung eftersom Rom styrde över judarna med hjälp av guvernörer eller tetrarker. Markus kallar även Herodes Antipas "kung" flera gånger medan Matteus och Lukas använder den rätta titeln "tetrark". Varför skrev inte Markus tetrark på Herodes titel om nu de andra säger det? Det här gör mig väldigt förvirrad. (R.G.)

Om Herodes den store, som regerade över Judéen då Jesus föddes (han dog vid påsken året efter Jesu födelse), inte ska kallas kung, så har alla uppslagsverk fel. Alla beskriver honom som "judisk kung". Och det gjorde faktiskt även romarna på hans egen tid. Det var nämligen den romerska senaten som år 38-39 f Kr gav honom titeln "Judarnas kung" och såg till att han kunde inta tronen i Jerusalem.  

När det gäller Herodes Antipas, som var son till kung Herodes den store, så bar han mycket riktigt titeln  "tetrark" (ett ord som betyder "härskare över en fjärdedel). Antipas och hans bröder Filippus och Arkelaos delade ju sin fars kungarike efter hans död. Arkelaos blev regent över den större delen av det Heliga landet (Samarien, Judéen och Iduméen) och erhöll den romerska titeln "etnark", medan Antipas (som fick Galileen och Pereen) och Filippus (som fick den nordöstra delen av riket) kallades "tetrarker".

Men även om deras officiella titlar var "etnarker" och "tetrarker" så var de i praktiken "småkungar" med makt och befogenheter över sitt område som de kejserliga myndigheterna inte lade sig i. Och följaktligen betraktade deras undersåtar dem som sina kungar - och kallade dem för det.

Det är alltså inte bara evangelieförfattarna som använder ordet "kung" på detta sätt, utan även den judiske historikern Josefus kallar Antipas bror Arkelaos för "kung", trots att dennes egentliga romerska titel var "etnark".  

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Salome - danserskan som fick Johannes Döparens huvud på ett fat
Vet man någonting mer om Herodes dotter, hon som begärde att få Johannes Döparens huvud på ett fat?

Vad hände sedan med Petrus?
Jag undrar om jag skulle kunna få en liten sammanfattning av aposteln Petrus liv efter det att Jesus lämnat lärjungarna?

Fel i bibeln om Herodes
På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare. Hur är det möjligt?

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Klagomuren
Hur hög och bred är 'Klagomuren'? Varför heter den 'Klagomuren'? Hur gammal är den, vilka byggde den och varför?

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus 2:16?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.