Följ Bibelfrågan på Facebook

Herre över döda och levande?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Paulus skriver i Romarbrevet 14:9 att "därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande". Vad är innebörden här i att Kristus ska vara Herre över döda? (J.K.)

Paulus syftar här tillbaka på de föregående verserna: "Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren." Dvs, alla kristna, vare sig de lever eller har dött, tillhör Herren.

Och sedan fortsätter han: "Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande." Dvs, Jesus dog och uppstod för att - slutligen - härska över alla människor, både de som lever och de som nu är döda. Det har således ingen betydelse om de kristna lever eller är döda - de tillhör ändå Herren och kommer en dag att få sin lön och leva med Kristus som härskare.

(Vad hela texten egentligen handlar om är att de troende inte ska kritisera och döma varandra, därför att de allesamman lever och dör för Herren. Allesamman tillhör Herren, vare sig de lever eller hinner dö innan Jesus kommer för att upprätta sitt rike, och allesamman kommer en dag att få avlägga räkenskap inför Gud. Därför finns det ingen anledning för de troende att döma varandra. Det är Guds sak att döma.)

Paulus är lite besvärlig med sin benägenhet att formulera om samma tanke på en mängd olika sätt och med olika bilder och liknelser - förmodligen för att förtydliga sig och minska risken att bli missförstådd. Det fungerade förmodligen utmärkt för hans samtida som var vana vid den sortens uttryckssätt, men det är svårare för oss som läser samma texter 2000 år senare, på ett annat språk och med vana att formulera oss mycket mer konkret.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Det sägs ju att vi blir fria från våra synder genom Jesu blod och att vi får evigt liv därför att Jesus dog för vår skull. Vad innebär det? Hur är det möjligt?

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Döm inte!
Paulus skriver i Romarbrevet 14:9 att "därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande". Vad är innebörden här i att Kristus ska vara Herre över döda?

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

'Rättfärdig' - vad innebär det?
Vad innebär det att vara rättfärdig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.