Följ Bibelfrågan på Facebook

Skatten i himlen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det bibelställe du syftar på återger ett samtal mellan Jesus och en förmögen yngling som är så fixerad vid sina ägodelar att han inte kan tänka sig att släppa dem för att hjälpa sin nästa.

Fråga: I bibeln står det att om man säljer allt man äger och har och ger till en bättre behövande så skall en skatt vänta i himmelriket. Men hur kan gud locka med en skatt när det ändå inte finns någon klagan i himmelriket? Är inte alla jämlika i himmelriket och vad menas med "skatt"? (D.O.)

Den "skatt" som väntar i himmelriket är det eviga livet i Guds rike. Det är den skatt som väntar alla som accepterar Guds erbjudande om frälsning och börjar leva enligt Guds vilja - "älskar sin nästa som sig själv" och "handlar mot andra så som hon själv vill bli behandlad". Men den som bara tänker på sig själv och på att samla skatter här på jorden - skapa sig en förmögenhet utan en tanke på att andra människor lider - kan inte se fram mot något evigt liv i Gudsriket.

Det bibelställe du syftar på - Matt 19:16-22 eller något parallellställe där samma sak berättas - återger ett samtal mellan Jesus och en förmögen yngling som är så fixerad vid sina ägodelar att han inte kan tänka sig att släppa dem för att hjälpa sin nästa. Och vad Jesus förklarar - det handlar inte om att "locka" någon, utan om att informera - är att ynglingen måste välja om han vill ha en skatt (pengar och lyx) här på jorden eller en skatt (evigt liv) i himlen (Läs också Matt 6:19-21).

Vad det sedan gäller jämlikhet i Guds rike, så framgår det klart av Jesu ord att alla troende kommer att få evigt liv vid hans återkomst (Gud gör ingen skillnad på människor), men också att de kommer att ha olika uppgifter - och därmed olika positioner - i Gudsriket.

Här handlar det inte om att Gud behandlar oss olika, utan om att vi själva, genom vårt agerande i det här livet, avgör vilka uppgifter som kommer att tilldelas oss i Tusenårsriket, då de troende ska vara verksamma som "kungar och präster" och arbeta med att sprida evangeliet tills slutligen hela världen accepterar Messias som sin herre och härskare. Här kommer uppgifterna att vara olika.

Jesus säger till exempel att de tolv som följt honom, dvs de tolv lärjungarna, ska "sitta på tolv troner" närmast Människosonen. Och "många som är de första ska vara de sista" och tvärtom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Villkoren för evigt liv
Redan när Gud skapade den första människan förklarade han för henne att det bara fanns två vägar att gå.

Räcker det att bara tro?
Det sägs att man bara behöver tro på Jesus för att få evigt liv? Men vad är tro utan gärningar?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Moralisk upprustning eller evigt liv?
Gud förvandlade dessa fiskare till förkunnare med uppdrag att lägga grunden till Guds församling och förbereda mänskligheten inför den dag då Jesus skulle återvända som Messias för att ge dem som accepterat honom som sin Herre evigt liv och tillsammans med dem upprätta sitt rike.

Kamelen och nålsögat
Vad menade Jesus när han sa att det är lättare för en kamel att ta sig genom ett nålsöga än det är för den som är rik att komma till himlen?

Vem är Mammon?
När pengarna blir ett självändamål, när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål - då låter vi mammon styra oss.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.