Följ Bibelfrågan på Facebook

Samkönade äktenskap

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att homosexuella människor också får möjlighet att leva tillsammans med någon de älskar är rimligen inte något som Gud skulle kunna ha några invändningar emot.

Fråga: Paulus nämner ju homosexualitet som en synd. Kan man då inte med det som grund göra ett antagande att likkönat gifte (i alla fall i kyrkan) är fel? (T.A.)

Paulus nämner inte homosexualitet, dvs homosexuell läggning, som en synd. Det grekiska ord, arsenokoites, som Paulus använder (och som översatts med "utöva homosexualitet" eller "män som ligger med män") handlar inte om homosexualitet i bemärkelsen "själslig läggning", dvs något som berör hela känslolivet, utan om perverterad prostitution och kärlekslöshet.

Att Paulus inte talar om människor med ett känsloliv som är riktat mot personer av det egna könet, framgår just av att han använder termen "arsenokoites". Det är en term som i allmänhet syftade på manliga prostituerade (exempelvis i grekiska tempel) eller de som anlitade manliga prostituerade.

En gammal svensk översättning av detta ord var "drängaskändare". Oftast handlade det nämligen om äldre män som utnyttjade unga pojkar sexuellt exempelvis inom tempelprostitutionen - dvs heterosexuella män som av ren lusta, eller som en del i sin avgudadyrkan, ägnade sig åt perversa sexuella aktiviteter som gick emot deras egen natur men gjorde det av njutningslystnad och följaktligen begick ett brott mot sin kropp – den helige andens tempel. Och det är vad Paulus betecknar som synd.

Att till den kategorin räkna människor som oförskyllt fått en känslomässig läggning som innebär att hela deras känsloliv - homosexualitet handlar ju verkligen inte alls bara om fysiskt könsumgänge - är riktad mot personer av det egna könet är helt fel.

Att homosexuella människor också får möjlighet att leva tillsammans med någon de älskar, på samma juridiska villkor som heterosexuella, är rimligen inte något som Gud skulle kunna ha några invändningar emot och som vi heterosexuella ska förneka dem. Och att som präst be Gud välsigna två vuxna, mogna människors kärlek till varandra och önska dem ett lyckligt liv tillsammans kan knappast heller strida mot Guds vilja. Tvärtom är det exakt vad vi som kristna ska göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skapar Gud människor homosexuella?
Skulle verkligen Gud, som ger varje människa liv, välja att skapa dem mot hans natur, med en läggning som drar dem från honom?

Heterosexuella syndare
Hur ska vi kunna medverka till att människor blir frälsta om vi inte tydligt och klart fördömer homosexualitet och säger rent ut att homosexuella är syndare?

Transsexualitet och könsbyte
Det viktigaste för varje människa måste vara att hon får känna sig 'hel' - att hon får bli 'helad' i alla bemärkelser, både själsligen och kroppsligen.

Romarbrevet och homosexualitet
Om man läser Pauli ord i Romarbrevet så kan man väl inte tveka över huruvida homosexualitet är synd?

Jesu svar om äktenskap
Angående samkönade äktenskap. Står det inte i Markusevangeliet att en man ska lämna sina föräldrar, finna en kvinna, och de ska bli "ett kött"? Detta när Jesus svarar på frågor om äktenskap. Vad jag förstår är detta en stor del av grunden till äktenskap.

Homosexualitet - onaturligt och synd
Homosexualitet är onaturligt och strider helt mot Guds ordning! Därför är det synd!

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.