Följ Bibelfrågan på Facebook

Romarbrevet och homosexualitet

Bibelfrågan: Frågor och svar

De här människorna straffades inte därför att de var homosexuella utan för sin avgudadyrkan - för att 'de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud'.

Fråga: Om man läser Pauli ord i Romarbrevet så kan man väl inte tveka över huruvida homosexualitet är synd? Är inte det helt uppenbart och odiskutabelt? (G.D.)

Faktum är att om man läser Romarbrevets första kapitel noga (och då naturligtvis i synnerhet verserna 21-28) så framgår det klart och tydligt att det handlar om heterosexuella människor.

Dessa människor hade "bytt ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor" - de hade "bytt ut Guds sanning mot lögnen och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen" (Rom 1:23 och 25). Därför straffade Gud dem genom att "utlämna dem till skamliga lidelser" så att de övergav det naturliga umgänget mellan man och kvinna (de var alltså heterosexuella) och i stället ägnade sig åt "skamliga lidelser", dvs onaturliga homosexuella handlingar (Rom 1:24-27).

Det är således helt uppenbart att de här människorna inte straffades därför att de var homosexuella - de straffades inte för att de gett efter för några "skamliga lidelser" och ägnat sig åt något "onaturligt umgänge" - utan Gud "utlämnade dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen" som straff för deras avgudadyrkan, för att "de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud" (Rom 1:28).

De "skamliga lidelserna" och det "onaturliga umgänget" var inte synden utan Guds straff!

"Det rättvisa straffet för deras förvillelse" (Rom 1:27)

Och det hade ju inte varit mycket till straff om de hade varit homosexuella redan från början...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skapar Gud människor homosexuella?
Skulle verkligen Gud, som ger varje människa liv, välja att skapa dem mot hans natur, med en läggning som drar dem från honom?

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Det var inte Guds mening att män skulle bli förälskade i män eller kvinnor i kvinnor. Bibeln är helt klar på hur Gud har tänkt att ett parförhållande ska fungera - nämligen mellan man och kvinna.

Ska homosexuella kunna gifta sig?
Finns det något ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej?

Transsexualitet och könsbyte
Det viktigaste för varje människa måste vara att hon får känna sig 'hel' - att hon får bli 'helad' i alla bemärkelser, både själsligen och kroppsligen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.