Följ Bibelfrågan på Facebook

Hamnar anden hos Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur kan det komma sig att vissa menar att 'själen', 'anden', hamnar tillbaka till Gud när Pred 9:5-6, Psalm 146:4 och Psalm 104.29 säger annorlunda? (I.E.)

Jag tror att du har förklaringen här:

"...då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den" (Pred 12:7)

Det kan finnas skäl att poängtera att detta ord finns i Gamla testamentet och alltså inte syftar på människor som var kristna. Kristus hade ju varken fötts, dött eller uppstått ännu, så det fanns helt enkelt inga kristna. Följaktligen måste detta vara någonting som avser alla människor som levt genom alla tider, från begynnelsen och fram till änden - oavsett om man kommer att uppstå till andligt liv vid Jesu återkomst (Upp 20:2) eller om man uppstår till fysiskt liv tusen år senare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda för dem som kan döda kroppen men inte själen, utan i stället frukta honom som kan förgöra både själ och kropp?

Fanns döden före synden?
Paulus säger ju i Rom 5:12 och 1 Kor 15:22 att synden (död, sjukdomar osv) kom in i världen först med Adam.

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.