Följ Bibelfrågan på Facebook

Ögonen, händerna och helvetet

Bibelfrågan: Frågor och svar

om en människa vill få en nära relation till Gud, så får hon inte tveka att bryta med sådant som leder henne bort från Gud.

Fråga: Att Jesus inte menade att man skulle hugga av sig händerna eller riva ut ögonen om man fick lust att synda är ju självklart. Men vad menade han egentligen? (T.D.)

Det bibelställe du syftar på är Matt 5:29-30, i Jesu bergspredikan:

"Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre fördig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna."

Att Jesus talade bildligt här och inte bokstavligt är ju helt uppenbart? Vår kropp är "den helige andes tempel" (Rom 6:13 och 1 Kor 6:19-20) och bibeln förbjuder oss absolut att stympa oss själva.

(Dessutom är det ju så att även om en tjuv högg av sig ena handen, så skulle han fortfarande kunna stjäla med den andra. Och om en människas ena öga får henne att se saker som lockar henne att synda, så måste det naturligtvis gälla även det andra ögat.)

Vad ville då Jesus säga med den här drastiska formuleringen? Jo, helt enkelt att om en människa vill få en nära relation till Gud, så får hon inte tveka att göra sig av med sådant som bygger murar mellan sig och honom. Hon får inte tveka att bryta med sådant som leder henne bort från Gud, sådant som får henne att handla mot Guds vilja och för henne längre och längre bort från honom i stället för tvärtom.

Ibland kan det kännas väldigt svårt, ja lika otänkbart som att riva ut ett öga eller hugga av en hand, men hon måste ändå göra det om hon vill nå det mål som Gud har avsett för varje människa.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska man hedra eller hata sina föräldrar?
Vad menar Jesus när han säger att man inte kan vara hans lärjunge om man inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn etc?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och "tog sin boning bland oss" som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
I Petrus första brev står det att vi ska ha Jesus som förebild och gå i hans fotspår, men är det verkligen möjligt för någon människa att göra det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.