Följ Bibelfrågan på Facebook

Är vår gudsbild oväsentlig?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns säkert tusentals åsikter om hurdan Gud är - men i verkligheten är Gud naturligtvis bara på ett sätt - oavsett alla våra åsikter.

Fråga: Är våra åsikter om Gud verkligen oväsentliga. Är inte min uppfattning om Gud sann? Jag har en tro på det jag anser vara Gud... är den helt oväsentlig? Finns det inte någon Gud, för mig eller för någon annan med samma uppfattning, även om vi anser oss saliga på den tron? (Å.A.)

Både ja och nej. Den enkla sanningen är ju trots allt att vad vi tror om hurdan Gud är inte spelar någon roll om inte Gud verkligen är sådan!

Om jag tror att ett grönskande träd är lila med blåspräckliga rosa blad, så är det helt oväsentligt - om inte trädet verkligen är sådant.

Om jag tror att pudlar är röda små kryp med små tofsar i alla hörn, så har det ingen betydelse - om inte pudlar verkligen är sådana!

Det finns säkert tusentals åsikter om hurdan Gud är - men i verkligheten är Gud naturligtvis bara på ett sätt - oavsett alla våra åsikter. Det spelar följaktligen ingen roll om vi tycker och tror och envist hävdar att Gud är svart, kvinna etc etc. Det är inte våra åsikter som styr verkligheten. Gud är den han är oavsett vad vi tycker, oavsett om det stämmer med våra förutfattade bilder eller ej - vare sig vi gillar det eller ej!

Våra åsikter, vårt tyckande och tänkande, förändrar inte det verkliga förhållandet!

Du frågar om din tro på det du anser vara Gud är oväsentlig, och mitt svar är: Ja och nej. Din tro på Gud är inte oväsentlig. Men om din åsikt om hur Gud är - eller borde vara - inte stämmer med hurdan Gud verkligen är, så är den - tyvärr - helt oväsentlig.

Lika väl som min tro på vad jag anser vara vatten är helt oväsentlig om den inte överensstämmer med vad vatten verkligen är!

Gud är den han är, han har de egenskaper han har, oavsett om vi tycker att det är bra eller inte. Det är vi som är Guds skapelse - inte tvärtom!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Gud - bara en upplevelse i hjärnan?
Är Gud bara ett neurologiskt fenomen? Forskare har gjort experiment som visar att människans hjärna kan skapa upplevelser av ett högre väsen. Är det ett bevis för att Gud inte finns?

Maria Magdalena - en gudinna?
Jesus stod för jämlikhet, men det har mörkats av män inom kyrkan som ville behålla makten för egen del och var rädda för att släppa in kvinnorna. Är det inte dags att vi återinför kvinnan och Gudinnans plats i historien?

Lidande och ondska
Kan alla uttryck för vad vi anser vara ondska kopplas till syndafallet? I fall såsom krig och svält är det inte svårt att se kopplingen, men kan lidande på grund av naturkatastrofer, planlösa olyckor, sjukdomar etc bero på människors synd?

Visar ondskan i världen att Gud måste vara antingen maktlös eller illvillig?
Vill Gud förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån kommer då ondskan?

Teodicéproblemet
Nu har jag suttit på religionslektionerna och försökt komma på ett vettigt svar på teodicéproblemet. Varför finns det ondska och lidande i världen när Gud är så allsmäktig? Jag vill inte höra något om att Gud skapade världen till människorna att hushålla med. Nu menar jag ur den synvinkeln att Gud finns.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.