Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kan du vara kristen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att vara kristen är att tillhöra Kristus och ha honom som sitt enda föredöme, sin förebild.

Fråga: Alla kristna sägs vara goda människor som är emot våld och mord. På vikingatiden dödade man för att få andra att bli kristna. Man våldtog och hade ihjäl kvinnor och barn. Tycker ni kristna verkligen att det var rätt? Hur kan ni stå för den tron? Ett av de tio budorden säger ju att man inte ska mörda - ändå gjorde man det! Vad har du för svar på det? (S.)

Först av allt är det bara att konstatera att de människor du talar om helt enkelt inte var kristna. Det är naturligtvis mycket möjligt att de påstod sig vara det, men om de mördade sina medmänniskor (något som står helt i strid mot allt vad kristendom heter), så visade de genom sitt eget handlande helt klart att de inte var kristna.

För det räcker ju naturligtvis inte att påstå sig vara något. Jag blir inte vare sig president, miljonär eller kines bara för att jag påstår mig vara det, och detsamma gäller detta att vara kristen. Det räcker inte att säga sig vara det.

Bibeln ger själv en fullt klar och tydlig definition av vad en kristen är:

Att vara kristen är att tillhöra Kristus - därav själva ordet "kristen" - och ha honom som sitt enda föredöme, sin förebild. Bibeln uppmanar oss att sträva efter att följa honom, försöka leva så som han levde, handla så som han skulle ha gjort - älska så som han älskade.

En av Jesu samtida lärjungar, evangelieförfattaren Johannes, understryker det klart:

"Den som säger att han förblir i honom (dvs den som säger sig vara kristen) måste själv leva så som han levde" (1 Joh 2:6)

"Att vi har lärt känna honom (Jesus) förstår vi av att vi håller hans bud..." (1 Joh 2:3)

Aposteln Petrus säger samma sak:

"Kristus... gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår." (1 Petr 2:21)

Och Paulus uppmanar de troende:

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

Att vara kristen är kort sagt att lägga sitt liv i Guds händer och låta Honom leda oss i allt. Att "ha Kristi ande" inom oss (Paulus definierar faktiskt i sitt brev till den romerska församlingen, Rom 8:9, en kristen just som en som "har Kristi ande"), så att Kristus lever genom oss - inte bara bildligt talat, utan verkligen - och så att hans personlighet, Guds eget väsen, kärlek (1 Joh 4:8), kommer till uttryck i allt vi tänker och gör (Gal 2:20).

Att vara kristen är att leva som kristen. Den som inte lever som kristen är helt enkelt inte kristen - oavsett om han själv påstår det, som exempelvis korsfararna etc.

Jesus uttrycker själv samma sak med att det är på "frukten" vi känner en människa. Det är våra handlingar - och resultatet av våra handlingar - som visar om vi är kristna eller inte. Inte de etiketter vi ger oss själva.

Därför tror jag att det bästa svaret på din fråga är en kommentar som den brittiske TV-mannen David Frost gjorde angående konflikten på Irland: "Det är synd att det finns så många protestanter och katoliker där - och så få kristna..."

De människor du talar om har med all önskvärd tydlighet visat att de inte var kristna. Ingen som hävdar eller gör sig skyldig till något av det du nämner är kristen.

Därför kan jag vara kristen, helt oavsett vad andra människor som påstått sig vara kristna - bevisligen utan att vara det - har gjort.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Kristendomen är en religion som man bara kan tillhöra genom ett eget beslut att följa Jesus Kristus.

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Har inte alla genom dopet och konfirmationen rätt att kalla sig kristna?

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
I Petrus första brev står det att vi ska ha Jesus som förebild och gå i hans fotspår, men är det verkligen möjligt för någon människa att göra det?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.