Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kan Petrus vittna om korsfästelsen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur kommer det sig att Petrus "kan vittna om Kristi lidanden" (1 Pet 5:1) när evangelierna inte nämner Petrus som närvarande vid korsfästelsen? (B.)

Man behöver inte ha varit åsyna vittne till något för att kunna berätta om det.

Petrus kunde vittna om Jesu lidande därför att han visste vad som utspelats. Han var själv med i Getsemane när Jesus greps och han såg när Jesus fördes iväg till översteprästen. Även om han kanske inte fanns bland åskådarna när Pilatus dömde Jesus till döden, när Jesus pryglades, fördes till Golgata och korsfästes (det är mycket möjligt att han följde det hela på avstånd), så visste han vilket lidande Jesus hade utsatts för.

Åtminstone en av sönerna (Rufus) till den åskådare, Simon från Cyrene, som tvingades hjälpa till att bära Jesu kors till avrättningsplatsen, blev senare medlem av den messiastroende församlingen. Maria och Johannes hade utan tvekan berättat om Jesu sista stund. Dessutom hade ju alla lärjungarna varit tillsammans med Jesus flera veckor efter uppståndelsen och pratat med honom om vad han gått igen. Så även om de inte varit närvarande under hela händelseförloppet, så kunde de allesamman berätta om hur Jesus lidit i händerna på de romerska soldaterna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Petrus och Andreas första möte med Jesus
I Joh 1:42 står det att Petrus bror Andreas förde Petrus till Jesus. I Matt 4:18 står de dock och kastfiskar när Jesus får syn på dem, och ingen verkar då stå i begrepp att gå efter honom. Hur hänger detta ihop?

Korsfästes Petrus upp och ner?
Varifrån kommer uppgiften att aposteln Petrus skulle ha blivit avrättad genom att korsfästas uppochner? Är det något man vet eller är det bara en legend?

Aposteln Petrus
Jag håller på med ett skolarbete och tänkte skriva om aposteln Petrus, så jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.

Simon, Petrus och Kefas
Är Petrus och Kefas verkligen samma person? I Gal 2:8 nämns ju Petrus och i Gal 2:9 Kefas. Varför använde Paulus olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum?

Var Petrus kyrkans klippgrund?
Varför gav Jesus lärjungen Simon tillnamnet Petrus?

Aposteln Petrus fru och barn
Petrus bodde tydligen i Kafarnaum med sin hustru och svärmor i ett hus han ägde tillsammans med Andreas när de arbetade som fiskare. Vem kan tänkas stod för kvinnornas försörjning när Petrus övergav fiskhandeln och hustru för att i stället följa Jesus? Dessutom vet man om Petrus hade några barn tillsammans med sin hustru?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.