Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur ska en kristen leva?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att leva efter Guds vilja är att lägga sitt liv i hans händer och låta honom leda oss i allt. Att be honom leda oss i allt vi göra.

Fråga: Var i bibeln står det hur man ska leva ett liv som Gud vill att man ska leva? (M.T.)

Hela meningen med vår tillvaro - anledningen till att Gud skapade oss - var och är att vi ska bli hans avbild. Det är målet för hela vår existens, något som Gud förklarade redan innan han skapade den första människan:

"Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika..." (1 Mos 1:26)

Hurdan är då Gud?

Hela bibeln beskriver olika sidor av Guds väsen - Guds natur. Det är den natur Gud avser att skapa i oss.

Men hur kan vi omsätta Guds väsen och karaktär i mänskliga termer? Hur kan vi över huvud taget göra Gud fattbar för oss själva? Hur skulle Guds personlighet kunna komma till uttryck i en människa? Hur ska en människa vara för att vara lik Gud?

I Jesus, sådan vi möter honom i de fyra evangelierna, ser vi Gud i mänsklig gestalt - människan sådan hon bör vara.

Jesus utgjorde det främsta exemplet på ett liv enligt Guds vilja, och därför blir också Jesus vår förebild. Bibeln uppmanar oss att sträva efter att följa honom, försöka leva så som han levde, handla så som han skulle ha gjort. Aposteln Petrus, den lärjunge som kanske stod Jesus allra närmast, uttrycker det klart i ett av sina brev:

"Kristus... gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår" (1 Petr 2:21)

Och Paulus uppmanar de troende:

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

Jesu lärjunge Johannes understryker samma sak:

"Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde" (1 Joh 2:6). "Att vi har lärt känna honom [Jesus] förstår vi av att vi håller hans bud..." (1 Joh 2:3)

När fariseerna frågade Jesus vilka som var de största buden, blev hans svar:

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen..." (Matt 22:37-40)

Älska din nästa som dig själv! Det är Guds vilja i ett nötskal. Det är Guds bud i sammanfattning.

Följ buden! Följ Guds vilja! Älska din nästa som dig själv! Det är vad Gud vill!

Att leva efter Guds vilja är att lägga sitt liv i hans händer och låta honom leda oss i allt. Att be honom leda oss i allt vi göra. Att be honom om hjälp när vi känner oss tveksamma.

Att leva efter Guds vilja är att leva så som Jesus levde. Att låta Jesu personlighet, Guds eget väsen, komma till uttryck i allt vi tänker och gör (Gal 2:20). Att fråga: "Hur skulle du ha handlat?"

Kan vi tänka oss Jesus ljuga för att skaffa sig fördelar på jobbet? Kan vi tänka oss Jesus bedra någon han älskar? Kan vi tänka oss Jesus tala illa om andra? Kan vi tänka oss Jesus leka med andra varelsers liv och finna ett nöje i något som innebär att en annan individ skadas eller dödas?

Lev så som Jesus skulle ha levt! Svårt? Ja! Men Jesus har lovat att hjälpa oss...

Och Han gör det genom sin ande som Han har lovat att ge till var och en som bestämt sig för att bli en kristen, att följa Honom (Luk 11:13 och Apg 2:38) - den ande som är liv och som ger liv, evigt liv! (Paulus definierar faktiskt i sitt brev till den romerska församlingen, Rom 8:9, en kristen just som en som "har Kristi ande".)

I sin s k "bergspredikan" (i Matt 5-7) beskriver Jesus hur tron och viljan att följa Gud ska komma till uttryck i vårt liv. Här ger han en rad konkreta exempel på vad livet som kristen innebär - hur Gud vill att vi ska leva.

Här beskriver han ett livssätt som har sin utgångspunkt i Guds bud (Matt 5:17), i kärleken till Gud och till medmänniskan (Mark 12:29-31). Han lovordar de människor som är ödmjuka, vänliga, barmhärtiga och strävar efter rättvisa. Han hyllar dem som verkar för fred och inte möter våld med våld, utan älskar sina fiender och ber för sina förföljare. Och han fördömer sådant som otrohet, dråp, hat, dömande och hyckleri.

I bergspredikan talar Jesus alltså främst om relationer mellan människor, men andra ord av Jesus, liksom bibeln i övrigt (och Jesus säger att vi ska leva av varje ord som utgår ur Guds mun), visar att med kärleken till Gud också följer en aktning och en respekt för Hans skapelse, för den värld han gett oss att vårda, för naturen och djuren både på land och i luften och vattnet. Gud skapade människan till sin avbild och när han gav henne i uppgift att råda över jorden, var det för att vårda den med vördnad och kärlek på samma sätt som Gud har omsorg om hela sin väldiga skapelse (Läs t ex Ps 104:21, 25, 27 och Ords 12:10).

Skyldigheten att vårda Guds verk hänger också samman med ansvaret gentemot våra medmänniskor. Det är vår plikt att ta hand om den miljö vi alla delar, att inte fördärva jorden för vår nästa och för våra efterkommande, på samma sätt som det är vår plikt att arbeta för en fördelning av jordens resurser så att inte våra medmänniskor behöver svälta, att verka mot förhållanden som leder till krig och lidande, att göra vad vi kan för att inte människor ska leva utstötta, hemlösa och förnedrade.

I grund och botten handlar det alltså om detta som Jesus sammanfattar i orden:

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem" (Matt 7:12)

Att i alla avseenden behandla andra så som vi själva vill bli behandlade (och så som Gud behandlar oss) - att alltid låta kärlek, barmhärtighet, medkänsla, ansvar, omtanke, respekt och rättvisa komma till uttryck i allt vi tänker och gör mot vår omgivning, mot naturen, mot djur och människor, mot föräldrar och kamrater, i skolan och på arbetsplatser - det är så Gud vill att vi ska leva.

Gud är kärleken, och hans enda syfte med att skapa oss är att vi ska bli lika honom. Att vi ska lära oss att älska honom, varandra och hela hans skapelse, och dessutom - få möjlighet att göra det i all evighet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Har inte alla genom dopet och konfirmationen rätt att kalla sig kristna?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Räcker det att bara tro?
När en människa har verklig tro så kommer den ofrånkomligen till uttryck i handlingar som är i harmoni med denna tro.

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Vad gör man?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.