Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många israeliter flydde från Egypten?

Fråga: Hur många var Israels barn när de vandrade ut ur Egypten? (R.J.)

Svar: Bibelns uppgifter om antalet israeliter som lämnade Egypten kan översättas på olika sätt. Enligt vissa tolkningar rörde det sig om 600 000 krigsdugliga män plus kvinnor och barn, totalt cirka 2,4 miljoner. Enligt andra tolkningar var det 600 män plus kvinnor och barn, totalt cirka 2 500 personer. Ytterligare beräkningar - gjorda på samma bibliska underlag - har gett ett resultat på cirka 20 000 israeliter.

En sak som ställer till problem är till exempel att det hebreiska ordet elef kan betyda både "tusen" och "hövding". Samma text kan alltså översättas antingen "fyrtiosextusenfemhundra personer" eller "fyrtiosex hövdingar och femhundra personer".

Det här är med andra ord en fråga som är omöjlig att besvara med säkerhet och som många forskare har grubblat mycket över under årens lopp. Om du googlar på "israelites + number + exodus" så hittar du mängder av sajter som diskuterar den här frågan och där experter av alla slag lägger fram sina åsikter. Det finns stöd för alla resonemangen, men det mesta tyder ändå på att antalet israeliter gick att räkna i tio- eller hundratusental snarare än miljoner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Israeliternas slaveri i Egypten
Egyptiska skrifter visar att slavsystemet var omfattande och att trälar och tvångsarbetare främst utgjordes av icke-egyptier - invandrare och krigsfångar.

Israels slaveri i Egypten
Den första tiden i Egypten var gynnsam för de hebreiska invandrarna, men med tiden började främlingsfientligheten göra sig märkbar och förhållandena för israeliterna blev allt svårare.

Vilken farao regerade på Josefs tid?
I Gamla testamentet berättas att när israeliterna kom till Egypten var Josef där sedan tidigare och hade en hög befattning hos den regerande farao. Men långt senare fick Egypten en ny kung som inte kände till Josef. Vilken farao anses det vara, som alltså kände Josef, innan denne nye Farao uppstod, som inte kände till Josef? Och vilken tid tror man att dessa perioder motsvarar?

Amenhotep eller Ramses?
Var det farao Amenhotep II eller Ramses den store som förlorade mot Israel gud?

Vad hände med farao efter israeliternas flykt?
Vilken farao var det som regerade i Egypten vid tidpunkten för israeliternas flykt från slaveriet och vad hände sedan medan honom? Dog han också i Röda havet?

Varför 40 år i öknen?
Varför vandrade isreliterna i öknen i 40 år när man idag har sett att om man vandrar från egypten till israel så tar det bara 1,5 år?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.