Följ Bibelfrågan på Facebook

Dyrkade Israels kung David avgudar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I Israel förekom avgudadyrkan såväl under domartiden som konungatiden - trots Herrens förbud mot att dyrka andra gudar.

Fråga: Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte? (P.F.)

Husgudar (hebr terafim)är någonting som omtalas på flera ställen i Gamla testamentet, i 1 Mos 31:19 och 34, Dom 17:5, 1 Sam 19:13, 2 Kung 23:24, Hes 21:21, Hos 3:4 och Sak 10:2.

Åtminstone en del av de här gudabilderna kan ha varit lika stora och formade som en människa. Andra måste ha varit mycket mindre, eftersom den husgud som Rakel stal för sin far Laban (1 Mos 31) fick plats i hennes sadelkorg.

Husgudarna användes vid tillbedjan i hemmet och uppfattades närmast som skyddsandar för huset och dem som bodde där. Ibland konsulterade man också de här husgudarna som en sorts orakel. I Hesekiel berättas det t ex att Babels konung rådfrågade sina husgudar innan han drog upp för att förstöra Jerusalem.

Att Laban blev så upprörd när Rakel stal hans husgud, att han tog sina bröder med sig och förföljde Rakels man Jakob sju dagsresor för att ta tillbaka husguden, har fått sin förklaring genom arkeologiska fynd i Mesopotamien. Av texter som påträffats framgår det att besittningen av husguden var ett tecken på makt och ledning inom familjen och hade betydelse för vem som skulle få familjearvet.

Om en gift dotter fick familjens husgudar betydde det att hennes man hade rätt till faderns egendom. Enligt en tavla, som hittades i Nuzi, kunde en svärson som hade husguden i sin besittning i domstol göra anspråk på sin avlidne svärfars egendom. (Det finns inget som tyder på att Jakob hade någon kännedom om vad Rakel gjort, och det finns inte heller något som tyder på att han någonsin försökte använda husguden för att ta ifrån Labans söner deras rättmätiga arv.)

I Israel förekom avgudadyrkan och husgudar såväl under domartiden som konungatiden - trots Herrens förbud mot att dyrka andra gudar jämte honom (2 Mos 20:3) och mot att göra sig avbildningar av något slag och tillbedja dem. Under domartiden lät Mika göra husgudar till sitt gudahus.

Herrens profeter bekämpade dock den här formen av avgudadyrkan. Profeten Samuel jämställde husgudsyrkan med avguderi och trolldomssynd (1 Sam 15:23) och husgudarna tillhörde de uttryck för avgudadyrkan som kung Josia rensade ut ur Juda och Jerusalem (2 Kon 23:24).

Det faktum att Mikal, Davids hustru (alltså inte David själv), hade en husgud tyder på att hon inte var trogen mot Guds ord och att David antingen inte kände till att husguden fanns där, eller accepterade det därför att Mikal var dotter till kung Saul.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Vilka är 'Tio Guds bud'?
De tio budorden (dekalogen), de bud som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristade på två stentavlor - finns återgivna på två ställen i bibeln.

Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Kristendomens grundregler
Jesu ’gyllene regel’ är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.