Följ Bibelfrågan på Facebook

Vite Krist

Bibelfrågan: Frågor och svar

Motsättningarna mellan asatron och kristendomen kristalliserade sig kring "klyftan" mellan Vite Krist och Röde Tor.

Fråga: Varför kallade vikingarna Jesus för "Vite Krist"? (P.R.)

Uttrycket "Vite Krist" - Hvítakristr på fornisländska - började användas bland islänningarna (både av kristna och ickekristna) under den tid då den hedniska och den kristna tron befann sig i konflikt med varandra. En direkt hänvisning till detta görs i Flateyjarbók: Þeir sem þann sið hafa, taka nafn af þeim guði, er þeir trúa á, er heitr Hvítakristr.

Det finns flera förslag till förklaringar till att den kristna Guden (missionärerna förkunnade ju att Jesus Kristus var Gud) kallades Hvítakristr. En teori är att det berodde på att Jesus ofta avbildades iklädd vit dräkt, liksom att man använde en vit dopdräkt (i hvítaváðum) som de nydöpta omvända sedan skulle bära under den första vedckan efter dopet som vittnesbörd om att man hade blivit kristen.

En annan tänkbar förklaringar är att adjektivet hvitr, som under början av det fornnordiska språkets utveckling enbart använts om någon som var blond eller ljus i hyn, under vikingatiden hade fått en annan - nedvärderande - innebörd. Att kalla en man hvítr var att säga att han var feg. Det fanns även ett uttryck, "din lever är vit", som betydde att någon var en vekling.

Vikingarna dyrkade den enligt deras uppfattning manlige och virile guden Tor, "Röde Tor", som kallades röd inte bara på grund av sitt röda skägg och sina blixtrande röda ögon utan också på grund av det blod som en krigare spiller. Den gud som missionärerna söderifrån vittnade om och som uppmanade människor att "älska sin nästa" och "vända andra kinden till" stod naturligtvis i skarp kontrast till Röde Tor och betraktades sålunda i denna hedniska krigarkultur som en vek figur, en hvítr Kristus, en Hvítakristr.

Motsättningarna mellan asatron och kristendomen kristalliserade sig kring "klyftan" mellan Vite Krist och Röde Tor, och detta blev ett återkommande tema i sagorna vid tiden för Nordens kristnande. Ett exempel är den här hånfulla dikten där det beskrivs hur Thórr sänkte den kristne prästen Thangbrands fartyg och därigenom visade att Kristus var den svagare guden:

Þórr brá Þvinnils dýri
Þangbrands ór stað longu,
hristi borð ok beysti
barðs ok laust við jorðu;
munat skíð um sæ síðan
sundfært Atals grundar,
hregg því at hart tók leggja,
hánum kennt, í spánu.

Braut fyrir bjollu gæti
(bond ráku val strandar)
mogfellandi mellu
móstalls vísund allan;
hlífðit Kristr, þá er kneyfði
knorr, málfeta varrar;
lítt hygg ek at Guð gætti
Gylfa hreins at einu.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.