Följ Bibelfrågan på Facebook

Handla 'i det fördolda'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Var någonstans i NT kan man läsa om där Jesus talar om att inte ropa ut sin bön högt, inte göra stort väsen av gåvor man ger, utan istället be i avskildhet och obemärkt skänka sina gåvor? Jag har för mig att jag läste om detta i ett sammanhang där han ser skriftlärda och andra med ”status” som i synagogan gör stort nummer av sig själva och sin rättskaffenhet, men kommer inte ihåg var. (B.O.)

Du hittar texten i Matt 6:1-8:

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Vad betyder ordet 'amen'?
När man ber en bön slutar man alltid med att säga 'amen'? Varför gör man det?

Lovar bibeln att kristna ska få alla böner uppfyllda?
Vad menar Jesus då han säger att 'om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det'?

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på mina böner? Varför visar han mig inte sin omtalade kärlek?

Att be till Gud
Många ser bönen som någonting mystiskt eller gåtfullt, eftersom de inte inser att det helt enkelt handlar om att prata med Gud.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.