Följ Bibelfrågan på Facebook

Trolleri och trolldom

Bibelfrågan: Frågor och svar

Trollkonstnärer i vår moderna mening ägnar sig inte åt något av det som primitiva religioners präster, medicinmän, schamaner etc sysslar med.

Fråga: I 5 Moseboken står det bla att man inte ska ha med trolldom att göra, att det är en styggelse. Innebär det att det är fel att till exempel låta ens barn titta på när en trollkonstnär trollar för barnen i skolan? (C./M.)

Trolldom eller magi är konsten att med hjälp av hemliga krafter, besvärjelser och olika magiska ritualer försöka påverka högre makter. Man skulle kunna säga att trolldom är motsatsen till religionen. Medan den religiösa människan (oavsett religion) strävar efter att tjäna Gud och underordna sig hans vilja, försöker trollkarlen skaffa sig makt över guden och tvinga guden (eller olika andeväsen) att göra hans vilja.

Trolldom är något som har förekommit och förekommer i de flesta primitiva religioner. Det fanns i det gamla Egypten, i Assyrien och Babylon. Ofta har också medicinmän och präster utnyttjat okunniga människors tro på deras påstått magiska krafter för att tillskansa sig makt. Med hjälp av olika knep och trick har man gett sken av att ha kontakt med högre makter.

Den här okunnigheten har för övrigt gjort att mycket annat som varit oförklarligt eller "underligt" har fått en trolldomsstämpel på sig. Så snart någon företeelse har gått utöver det som ansetts normalt har man genast klassat det som ett resultat av (ofta onda) andemakters spel. För några hundra år sedan innebar det att kvinnor som stod "nära naturen" och hade kunskaper om läkeörter och liknande som i vanligt folks ögon verkade underligt, kom att klassas som "trollpackor" och "häxor" - fastän de i själva verket bara var ovanligt kloka kvinnor.

Det här ödet drabbade även många "trollkonstnärer" i gångna tider - och de bidrog säkert också själva till det genom att framställa sig själva på ett sätt som gav intryck av att de verkligen stod i förbindelse med andevärlden. Men trollkonstnärer i vår moderna mening har aldrig någonsin ägnat sig åt något av det som primitiva religioners präster, medicinmän, schamaner etc etc sysslat med, dvs att försöka betvinga högre makter eller få insikt i andevärlden med hjälp av besvärjelser och ritualer (vilket är strängt förbjudet i Guds lag).

De scenartister vi kallar "trollkonstnärer" sysslar med illusionsnummer, dvs det de gör ser ut som magi eller trolleri, men är naturligtvis i själva verket ingenting annat än ren fingerfärdighet och olika trick. Själva föredrar de ju också helt följdriktigt att kalla sig för illusionister. Vad de sysslar med har följaktligen inte något som helst att göra med trolldom (det som Bibeln klassar som en "styggelse"), utan är bara illusionskonster av samma slag som exempelvis trickfilmer (eller rentav film över huvud taget), och har enbart till syfte att skapa underhållning genom att sätta myror i huvudet på publiken.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.