Följ Bibelfrågan på Facebook

Borde inte Jesus ha hetat Immanuel?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ett namn på bibelns tid var mycket mer än bara ett namn. Det var även en beskrivning av personen, ett attribut eller en titel.

Fråga: I Matteus evangelium 1:21-23 där en ängel visar sig för Josef står det både "Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom för Jesus" och sedan står det "Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son och han ska kallas Immanuel". Varför kallade man honom Jesus då? Varför inte Immanuel? (L.J.)

Det första stycket du citerar är ängelns ord till Josef. Det andra stycket är Matteus hänvisning till Jesajas profetia om "jungfruns (den unga flickans) son" (Jes 7:14).

Det hebreiska ordet för "namn", sem, betyder också "titel". Och ett namn på bibelns tid var också mycket mer än bara ett namn. Det var även en beskrivning av personen, ett attribut eller just en titel.

Som exempel kan vi se på en annan av Jesajas profetior om Messias: "Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste" (Jes 9:6).

Det betyder ju inte att Jesus/Messias ska ha alla dessa tilltalsnamn, utan att detta är vad han ska vara. Hans person. Hans uppgift. Hans funktion. Hans "ämbete" eller "titel".

Och det gäller även profetian som säger att jungfrun skulle ge sin son namnet Immanu El, dvs "Gud med oss". Det betydde inte att det skulle vara hans tilltalsnamn, utan att detta var vad han skulle vara - nämligen "Gud med oss", "Gud bland oss människor".

Och det var också vad som hände. När Jesus föddes blev han Immanuel - "Gud bland oss". Eller som lärjungen och evangelieförfattaren Johannes uttrycker det:

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud... Och Ordet blev människa och bodde bland oss" (Joh 1:1, 14)

Att Maria gav sin son tilltalsnamnet Jesus - egentligen Yeshua, samma namn som Josua - berodde med största säkerhet på att ängeln sa till Josef att de skulle ge barnet just det namnet (som betyder "Gud räddar" eller "Gud är räddning").

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är inte Gud och Jesus två olika personer?
Är det inte ganska tydligt att Gud & Jesus är två olika personer? Jesus sade ju klart & tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Profetian om 'nasaréen'
I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret 'för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.' I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas?

Säger profetian 'ung flicka' eller 'jungfru'?
Jag har läst att Messiasprofetian i Jesaja inte behöver översättas med att han ska födas av en jungfru, utan att ordet lika gärna kan betyda 'ung kvinna'? Vad finns det då för skäl att översätta just med 'jungfru'?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Hur kan Jesus vara Gud?
Jag är förbryllad över detta som kristna säger - att Jesus är Gud. Menar ni inte egentligen att han är gudomlig, eftersom han är Guds Son? Gud är ju Fadern, och Jesus är ju Sonen. Då kan väl inte Jesus också vara Fadern (=Gud)? Jag förstår inte detta!

Vem talade Gud med vid skapelsen?
Vem eller vilka talade Gud med när människan skulle skapas: 'Låt oss skapa människan till avbilder av oss själva'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.