Följ Bibelfrågan på Facebook

Inleder Gud oss i frestelse?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är inte alltid Guds vilja att låta oss slippa prövningar...

Fråga: Varför ber vi i "Fader vår" att Gud inte ska inleda oss i frestelse? Det står ju i bibeln att Gud aldrig frestar någon. (M.L.)

Orden "fresta" och "frestelse" är en väldigt olycklig översättning, som användes på flera ställen i 1917 års översättning. I vårt moderna språk är "frestelse" synonymt med "lockelse till något som är ont eller fel, lockelse till synd". Men det är inte den främsta betydelsen i ordet, vare sig på hebreiska (massa) eller grekiska (peirasmós). I de flesta fall är ordet "prövning" en bättre översättning.

Vi ser det till exempel i Upp 3:10, där ordet i fråga förekommer. När Jesus talar om den kommande världsomfattande vedermödan, ger han ett löfte till dem som håller fast vid honom:

"Därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare"

Här har ordet inte översatts med "frestelse" utan med "prövning". Och på samma sätt bör bönen "Inled oss icke i frestelse" översättas: "Led oss inte in i prövningar." Men vad innebär det?

Kvällen före korsfästelsen gav Jesus ett exempel på vad han menade. Han var väl medveten om det fruktansvärda lidande som väntade honom. Han märkte hur stunden närmade sig och han var förtvivlad. "Fader", bad han, "låt denna bägare (av plågor) gå förbi mig, om det är möjligt." Men han tillade också: "Men inte som jag vill utan som du vill."

Kanske fanns det trots allt någon utväg. Kanske fanns det något annat sätt att genomföra Guds plan med mänskligheten. Jesus bad bedrövad till sin far att i såfall slippa den prövning som väntade honom - men bara om det var Guds vilja.

Det är inte alltid Guds vilja att låta oss slippa prövningar heller. Ibland slappnar vi till och glömmer bort varför Gud har skapat oss och vad som är meningen med vår tillvaro - och vi kan behöva en rejäl knuff för att vakna till och inse att vi håller på att tappa målet ur sikte. Gud kan låta oss vara med om prövningar för att få oss på rätt väg igen.

Som kristna bör vi be om Guds ledning varje dag.

"Jag är Herren, din Gud... den som leder dig på den väg du skall vandra" (Jes 48:17)

När vi ser en prövning torna upp sig i fjärran, ska vi inte bli handlingsförlamade av skräck, utan i stället fråga Gud om det är hans vilja att leda oss förbi den, runt den, över den - ja, vilken väg som helst utom in i den! Om vi är vakna och nära Gud, så kan vi undgå prövningarna innan vi hamnar mitt i dem. "Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning" (Matt 26:41).

Hela "Herrens bön", så som vi finner den i Matt 6:9-13, grundar sig på förutsättningen att den som ber gör sin del i att förverkliga Guds plan. Bönen: "Ge oss i dag vårt dagliga bröd" förutsätter att den som ber gör vad han kan för att förtjäna sitt dagliga bröd. Han sitter inte bara med armarna i kors och väntar på att brödet på något vis ska överlämnas till honom. Att få förlåtelse för våra synder är också något som förutsätter att vi gör vår bit - förlåter dem som ber oss om förlåtelse.

På samma sätt förutsätter bönen "Inled oss inte i frestelse" att den som ber verkligen målmedvetet försöker leva efter Guds vilja, så att inte Gud ska behöva ge honom några välbehövliga - och kanske smärtsamma - knuffar.

När Gud låter oss möta prövningar så är det för vårt eget bästa - för att väcka upp oss, för att "lära oss en läxa". Men det bästa är att vi "lär oss läxorna" själva. Verbformen av samma ord som översätts "prövningar" används faktiskt i 2 Kor 13:5:

"Undersök själva om ni har tro, pröva er själva

Då behöver inte Gud göra det åt oss!

Bibeln talar ibland om svåra prövningar som "eldprov" (1 Pet 4:12). Att bli prövad är förvisso inte alltigenom angenämt. Som Petrus skrev till den kristna församlingen:

"Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro - och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras" (1 Pet 1:6-7)

Och även om vi kan komma att drabbas av svåra prövningar, så har vi bibelns löfte:

"Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den" (1 Kor 10:13)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är Satan mäktigare än Gud?
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud.

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.