Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Menlösa barns dag

Fråga: Jag är född den 28:e december, på menlösa barns dag. Vad betyder "menlösa barns dag" och har den dagen någon som helst betydelse för kyrkan idag? (M.D.)

Svar: Ordet "menlös" är ett gammalt ord som betyder "oskyldig", någon som inte åstadkommit något "men", dvs "skada". Menlösa barns dag, Festum innocentium på latin, som för övrigt numera har bytt namn till Värnlösa barns dag (vilket är en lite märklig översättning...) är en gammal kristen martyrdag till minne av de oskyldiga barn i och omkring Betlehem som mördades av den judiske kungen Herodes den store efter Jesu födelse.

Det var när Herodes hade fått kännedom om ryktet att Messias (den kung som enligt profeterna och traditionen skulle komma och befria Israel från allt förtryck) skulle ha fötts, som han tog reda på vad profetiorna sa om platsen för Messias födelse. Däremot visste han inget om när den här blivande kungen hade fötts (och de visa männen hade återvänt till sitt hemland utan att ge honom de närmare informationer som han bett dem om), så för att vara på den säkra sidan gav han order om att man skulle döda alla pojkar i trakten som var upp till två år gamla (det torde ha rört sig om ett tjugotal barn).

"När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: 'Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till'" (Matt 2:16-18)

Fram till 1772 tillhörde den här dagen julhelgen och firades som "fjärdedag jul" här i Sverige, men numera ingår den inte längre i de kyrkliga helgdagarna. Uttrycket "menlösa barn" är känt från 1300-talet och i kalendrar och almanackor från 1549, men det förekommer alltså inte i själva bibeltexten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns det belägg för barnamorden i Betlehem
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...