Följ Bibelfrågan på Facebook

Talar bibeln om invandrare eller främlingar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska ordet avsåg personer som tillhörde främmande folk och som invandrat i Israel och levde där.

Fråga: I den senaste översättningen av bibeln till svenska står det i Sak 7:10: "Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige." Jag har för mig att den tidigare översättningen hade ordet "främlingen" istället för "invandraren". Har man börjat översätta bibeln med propaganda numera? Jag anser verkligen inte att dessa ord är synonymer. Man drar sig alltså inte för att förvanska bibeltexter - skrämmande! (M.)

Det är helt riktigt att orden "främling" och "invandrare" inte är synonyma på svenska - men i Israel använde man den hebreiska benämningen "ger" (dvs "främling" eller "utlänning"), på dem som var tillfälligt eller varaktigt boende i landet men inte hade israelitisk härstamning, dvs sådana som invandrat från andra länder och bosatt sig i Israel.

Att, som man gjorde i den gamla översättningen, översätta det med "främling" kan bli missvisande eftersom det svenska ordet "främling" kan tolkas som en person som är "främmande" för oss, dvs vilken person som helst som vi inte känner. Men det är alltså inte innebörden i det hebreiska ordet, utan det avsåg personer som tillhörde främmande folk och som invandrat i Israel och levde där. "Invandrare" är alltså en helt korrekt översättning.

Det är också viktigt att notera att eftersom lagen uteslutande gällde förhållandena bland israeliterna, handlade denna bestämmelse inte om hur man skulle förhålla sig till utlänningar rent generellt (dvs utlänningar i andra länder), utan gällde enbart hur man skulle agera gentemot främlingar (ickejudar) som levde i Israel, dvs invandrare i landet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var israeliterna rasister?
I Gamla testamentet står det att man kan sälja självdöda kadaver som mat till invandrare. Är det en regel vi ska följa också, eller...?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon "förtur" till himlen? Är inte villkoren desamma för alla människor?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Gamla testamentets lagr
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om Jesus hade syskon?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.