Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibelns israelitiska författare

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är faktiskt bara en bok i Gamla testamentet som har skrivits av en israelit.

Fråga: Jag undrar om du vet hur många böcker i bibeln som är skrivna av israeliter? Vilka? (K.S.)

Om man med israelit menar alla ättlingar till Israel (även kallade "Israels folk"), så har alla böcker i bibeln utom en skrivits av israeliter. Undantaget är Lukas evangelium. Lukas var nämligen grek.

Om man däremot med israelit menar specifikt de som var födda eller bosatta i nordriket Israel, så är det bara en bok som har skrivits av en israelit. Det är Hoseas bok. Hosea kom från Israel och var verksam där.

Att inte fler verk av profeter och andra författare från Israel bevarades beror helt naturligt på att de tio nordliga stammarna (som utgjorde nordriket Israel) dels avföll från Gud, dels skingrades sedan de förts bort i fångenskap. Juda stam (som tillsammans med Benjamins stam utgjorde sydriket Juda) bevarade däremot sina heliga skrifter under fångenskapen i Babylon och hade dem med sig när de återvände till sina forna hemtrakter, där de senare kompletterades med ytterligare böcker tills Gamla testamentet var klart.

Att profeten Hoseas bok bevarades, trots att han inte var jude utan israelit, berodde troligen på att han tillbringade sina sista år i Juda och skrev sin bok där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Vilka är de andra fåren?
I Joh 10:16 säger Jesus: 'Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan.' Vilka är 'de andra fåren'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.