Följ Bibelfrågan på Facebook

Islam och antikrist

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man kan mycket väl tro att det kommer en Antikrist även om man inte tror att just Jesus var Kristus.

Fråga: Talar Koranen om antikrist? Om så är fallet, hur kan då Jesus förnekas som frälsaren? Ordet "krist" står ju för Kristus. (J.S.)

Nej, Koranen talar inte om Antikrist. Däremot finns det hadith - muslimska traditioner om vad Muhammed ska ha gjort och sagt - som säger att en ondskefull gestalt kallad Al-Masi? ad-Dajjal ("falsk Messias") ska framträda före uppståndelsens dag och utge sig för att vara Messias/Kristus.

När det sedan gäller tron på Jesus och tron på en kommande Antikrist, så kan man mycket väl tro att det kommer en Antikrist utan att för den skull nödvändigtvis acceptera Jesus som frälsare. Ordet "antikrist" betyder ju bara "motståndare till Kristus/Messias" och att tro att det ska komma en Kristus är inte detsamma som tro på att Jesus är denne Kristus (Messias).

Judarna på Jesu tid trodde på att det skulle komma en Messias ("Kristus" är alltså bara det grekiska ordet för "Messias") så som Gamla testamentets profeter förutsagt. Under årens lopp, både före och efter Jesu verksamhet, framträdde det olika personer som gjorde anspråk på att vara Messias, och det var bara ett mycket litet fåtal som blev övertygade om att just Jesus var denne Messias/Kristus. Judarna väntar fortfarande på Kristus, eftersom de inte tror att Jesus var Kristus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Antikrist och freden i Mellanöstern
Jag har hört berättas för mig att det i biblen profeteras att det inte kommer att bli fred mellan Israel och Palestina förrän anitkrist kommer. Var någonstans står detta?

Den falske profeten
Anser du att vi lever i de 'yttersta dagarna' och eventuellt kan invänta den false profeten?

Är Jesus försenad?
Jesus sa ju till sina lärjungar att de inte ens skulle hinna igenom Israels städer förrän han kom tillbaka. Är han möjligen lite försenad...?

Herrens dag på apostlarnas tid?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det isåfall?

Kom Jesus för att rädda världen?
Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.