Följ Bibelfrågan på Facebook

Varifrån kom namnen 'Israel' och 'Juda'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Abrahams sonson Israel fick 12 söner vilkas familjer (och sedermera även deras ättlingar) gemensamt kallades för 'Israels barn'.

Fråga: Varifrån härrör själva namnet ”Israel”? Varför blev det just ”Israel” det kom att heta när det ju inte var frågan om ett specifikt folk utan i själva verket flera så kallade stammar. Samma sak när Israel sedermera delades i det norra respektive södra riket - varför kom det södra nu att kallas för Juda? (P.H.)

Bibeln berättar att den babyloniske fåraherden Abraham cirka 2000 år f Kr upplevde en kallelse från Gud att ge sig av från staden Ur i Mesopotamien och bosätta sig i Kanaans land.

Abraham fick en sonson som ursprungligen hette Jakob men senare fick namnet Israel. Så småningom fick denne Israel 12 söner som var och en bildade en egen familj eller stam. De olika stammarna hade sina respektive familjebeteckningar - Benjamins stam (benjaminiter), Efraims stam (efraimiter), Rubens stam (rubeniter), Juda stam (judar) etc etc - men gemensamt kallades de för "Israels barn", "Israels folk" eller "israeliter", eftersom de alla var ättlingar till Israel.

Under några hundra år förblev de tolv stammarna ett enat folk som var och en hade sitt område i Kanaans land, men omkring år 930 f Kr splittrades folket. De tio stammarna som hade sina landområden i norr gjorde uppror mot kungen, Rehobeam, bröt sig loss och bildade ett rike som man gav namnet Israel. De två stammar som hade sin områden i söder, Simeons stam och Juda stam (samt halva Benjamins stam), förblev trogna kung Rehobeam och bildade ett rike som fick namnet Juda (eftersom Juda stam, judarna, var den största stammen).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet .

Räknas Benjamins stam som judar?
Vad hände med Benjamins stam, som ju levde i Juda rike tillsammans med Juda stam? Räknas de också till judarna eller har de, liksom Israels tio stammar, också uppgått i andra folk?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken?

När uppkom namnet Palestina?
Både Juda och Israel låg i Palestina, men inget av rikena omfattade hela Palestina.

Varför talar bibeln om juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.