Följ Bibelfrågan på Facebook

Måste Jesus födas i ett stall?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många forskare tror att skattskrivningen som kejsar Augustus utlyst ägde rum i anknytning till den stora Lövhyddohögtiden på hösten.

Fråga: Fanns det verkligen ingen annanstans än en grotta där Maria kunde föda sitt barn? Borde inte Josef ha kunnat hitta nåt bättre ställe? (R.D.)

Bibeln säger faktiskt ingenstans att Jesus föddes i en grotta eller ens ett stall. Att man har dragit den sistnämnda slutsatsen beror på uppgiften att Maria lade sin nyfödde i en krubba, och att stallet skulle ha varit inrymt i en grotta utanför Betlehem är en föreställning som bygger på en gammal kyrklig tradition.

Den ende som ger några detaljer om omständigheterna kring Jesu födelse är läkaren Lukas. I sin Jesusbiografi ("Evangelium enligt Lukas") berättar han att det inte fanns någon plats i härbärget i Betlehem för Josef och hans trolovade Maria när det började bli dags för henne att föda sitt barn.

Det ska betonas att det grekiska ord som översätts med "härbärget", kataluma, inte brukar syfta på någon sorts värdshus eller yrkesmässigt bedriven "hotellverksamhet" för resande, utan oftast avser ett större rum i ett privathus som användes som gästrum - exempelvis vid stora helger då många människor vallfärdade till Jerusalem - eller hyrdes ut för olika ändamål.

(Jesu sista måltid med lärjungarna, "nattvarden", ägde till exempel rum i ett kataluma, ett "härbärge", som Lukas beskriver som en stor sal på övervåningen i en privat bostad.)

Många forskare tror att skattskrivningen som kejsar Augustus utlyst ägde rum i anknytning till den stora Lövhyddohögtiden på hösten. Det innebar att tusentals människor anlänt till Jerusalem och trakten runt omkring. Sannolikt hade den familj som Josef och Maria vände sig till redan upplåtit all plats uppe i det stora gästrummet åt andra som kommit resande, och det var skälet till att man inte kunde bereda plats åt ytterligare två personer - särskilt inte en kvinna som strax skulle föda barn.

Istället blev den blivande mamman och hennes man inhysta nere på första våningen, i den del av huset där man också brukade ha en del husdjur, särskilt längre fram på vintern. I Judeen på bibelns tid, liksom i nutida primitiva kulturer, var det vanligt att man byggde husen på ett sådant sätt att man kunde ha några djur inomhus i anknytning till bostaden nattetid. Genom att vara inne i huset var djuren skyddade för tjuvar och dessutom gav de värme under kyliga nätter.

I detta rum på bottenvåningen, där man även förvarade redskap, verktyg, spannmål och grönsaker, förlöstes alltså Maria, troligen med några äldre kvinnor i huset som barnmorskor. Här fick hon hjälp att tvätta både barnet och sig själv. Här hittade hon en trygg babysäng med höga kanter i form av ett mattråg med hö. Och hit kom också herdarna sedan de fått veta att Messias, som profeterna lovat skulle komma och ge Israels folk frihet och fred, just hade blivit född.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nasaret - byn där Jesus växte upp
Fanns Nasaret på Jesu tid?

Mikas profetia om Betlehem Efrata
Undrar rörande Mika 5:2 som är en profetia om Jesus. Vissa kristendomskritiker menar att i 1 Krön 2:50-52 visar att Efrata är en släkt och att det är denna som Mika syftar på. Men visar inte referenserna till 1 Mos 35:19 och 48:7, Rut 1:1 och 1 Sam 17:12, 15 att Betlehem Efrata var en stad och inte en släkt?

Skattskrivning - vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

De vise männen och astrologin
Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.