Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför hade Jael fred med Jabin?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag vill veta varför Jaels familj, i Domarboken, hade fred med Jabin. Vad hade Jael för relation med Jabin respektive Sisera? Sisera verkade ju ha ett stort förtroende för Jael. (A.S.)

Den kananeiske kungen Jabin hade förtryckt israeliterna i många år, och till slut samlades sex av Israels stammar för att gå till angrepp mot Jabins armé som leddes av Sisera.

Varför det rådde fred mellan kung Jabin och Hebers familj framgår inte av bibeln. Men det fanns säkert flera stammar, familjer och folk som inte såg den kananeiske kungen som någon förtryckare. Kanske hade de någon form av utbyte med varandra (handel, boskap, ingiften etc etc). Se exempelvis Dom 3:6.

Jabins härförare Sisera visste i alla fall att Hebers folk inte var fientligt sinnade, så följaktligen var det naturligt för honom att ta sin tillflykt till Hebers tält när hans styrkor besegrats av de israelitiska krigarna. Han var säkert helt övertygad om att han inte hade något att frukta från Hebers folks sida.

Vad han inte visste var att Hebers hustru Jael hade sina sympatier hos de övriga israeliterna och inte alls var vänligt inställd - utan i stället tog tillfället i akt att mörda honom i sömnen...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet.

Israels försvunna stammar
Jag har hört talas om vad som kallas "Israels försvunna stammar". Är det judarna som bor runtom i världen som man menar då?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Jag undrar hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken. De ställen som som står i bibeln finns ju inte i dagens kartböcker. Går det att på ett ungefär beskriva ytan?

Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Bibelns profetior talar om att ’Israels barn’ - den gamle patriarken Israels ättlingar - en dag skulle komma att leva i det område som Gud en gång lovade Abraham, dvs Kanaans land där i dag den judiska staten Israel liksom de palestinska områdena är belägna.

Jahve och judarnas egen stat
Hur kommer det sig att judarna tror på Jahve? Och varför ville judarna få en egen stat 1897?

De kristna och Israels folk
Att som kristen välsigna judarnas strävan efter ett liv i trygghet innebär inte att man nödvändigtvis måste välsigna varje regering i staten Israel oavsett hur den agerar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.