Följ Bibelfrågan på Facebook

Hette Josefs far Jakob eller Eli?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att Marias namn inte inkluderas i hennes släkttavla beror bara på att hela förteckningen är manlig.

Fråga: Vem var Josefs far, Jakob (Matt 1:16) eller Eli (Luk 3:23)? (O.A.)

Josefs pappa hette Jakob. Marias pappa hette Eli (Eliachim, Jojachim). Om man jämför de båda släkttavlorna så ser man att från Abraham till David är de lika, men efter David och framåt är de helt olika - beroende på att de helt enkelt avser två helt olika personer.

Förteckningen i Matteus 1 leder till Josefs far, Jakob, medan förteckningen i Lukas 3 leder till Marias far Eli. Och när de kommer till Jesu föräldrar nämner båda den andra parten. Efter att ha redovisat Josefs härstamning påpekar Matteus att det var Maria, Josefs hustru, som födde Jesus. Och efter att ha redovisat Marias härstamning påpekar Lukas att det var Josef, Marias make, som var den man ”menade” var Jesu far.

Att Marias namn inte inkluderas i hennes släkttavla beror bara på att hela förteckningen är manlig. Den nämner bara fadern i varje led (även om där givetvis också fanns en moder). Och på samma sätt utgör Josef det sista ledet även i Marias släkttavla, i egenskap av familjens överhuvud. Maria var ju "bara dotter" till Eli...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesu biologiska pappa. Hur kan man då säga att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Jesu släkttavla i Matteus evangelium
I Matteus evangelium finns Jesus släktavla, och det står att den omfattar tre listor med vardera fjorton namn. Varför innehåller då den tredje listan bara 13 namn?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Messias av Davids stam
Messias var inte bara "Davids son", en ättling till David, utan även Guds son.

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade "himmelriket på jorden".

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.