Följ Bibelfrågan på Facebook

Jämställdhet inom kristendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag skriver ett arbete om jämställdhetsarbete, barnuppfostran, skilsmässa och arvsrätt inom kristendomen, jämförelser mellan män och kvinnor utifrån dessa punkter. Jag skulle vara tacksam för hjälp! (C.J.)

Det finns ingenting inom kristendomen som säger något om de saker du räknar upp.

Kristendomen är tron på att Jesus är Messias och att vara kristen är att leva så som han lärde - att "älska sin medmänniska som sig själv" och att "behandla alla andra så som man själv vill bli behandlad".

De här två principerna ligger till grund för en kristens handlande i alla frågor, oavsett om det gäller jämställdhetsarbete, barnuppfostran, skilsmässa eller arvsrätt. Några andra regler eller föreskrifter existerar inte.

Och vad gäller jämförelser mellan män och kvinnor så gör den kristna tron ingen som helst skillnad på män och kvinnor, utan båda är skapade till Guds avbild, med samma syfte och samma mål, och båda har följaktligen också samma rättigheter och skyldigheter i alla avseenden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jämlikhet inom kristendomen?
Är mannen och kvinnan jämlika inom kristendomen? Har kvinnan lika rättigheter som mannen i kristendomen? Vad är hennes rättigheter i såna fall och vad får hon inte göra? Och vad är mannens plikt inom kristendomen?

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Kristet kvinnoförtryck
Jag håller på med ett religionsarbete om kvinnans ställning i kristendom, islam och judendom. Nu undrar jag om kvinnan är förtryckt i det kristna samhället?

Kristendomens kvinnosyn
Angående Kristendomens syn på mannen och kvinnan citerar ni i ett svar 1 Kor 11:11-12 och skriver att Paulus ansåg att kvinnor och män var och är fullkomligt jämbördiga. Men strax före det citatet skriver Paulus själv att "kvinnan är en avglans av mannen" och att "mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen". Ni förstår givetvis också den enorma motsägelsen i detta. Jag förstår att ni vill visa folk att kristendomen inte längre förespråkar stening, avlatsbrev och annat och har blivit lite modernare, men är det bra att använda ett citat för att försvara kristendomens kvinnosyn som ligger så nära ett citat som visar kristendomens verkliga kvinnosyn?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.