Följ Bibelfrågan på Facebook

Jerusalem kontra Galiléen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur kommer det sig att man genom Kristendomens historia lagt en sån vikt på Jerusalem men inte på Galileen där Jesus hade sin centrala verksamhet? (J.A.)

Jesus var visserligen huvudsakligen verksam i Galileen, men det mesta skedde ute på landsbygden och i småstäder som med våra mått mätt bara var byar. Många av de här byarna är inte heller möjliga att identifiera, så det finns inte så många konkreta platser att fästa sig vid.

Jerusalem var däremot centralpunkten för Jesus och den plats som spelade allra störst roll i hans eget liv, liksom den gjorde för alla judar. Jerusalem var centrum för hans judiska tro. Staden hade "alltid" funnits där - ända sedan långt före Jesu tid. Jerusalem utgjorde centrum för det israelitiska/judiska folket.

Det var där kung David grundat sitt rike. Det är den staden vars skönhet David beskriver i sina psalmer. Det var i den staden kung Salomo lät uppföra det magnifika templet. Det var den staden som Jesaja i sina framtidsvisioner såg som hela världens kommande huvudstad där folken kommer att lära känna Gud. Och det var i Jerusalem som det viktigaste som gällde Jesus själv ägde rum.

Det var i Jerusalems tempel Jesus bars fram för att välsignas som nyfödd. Det var i Jerusalem han som tolvåring satt och samtalade med de laglärda i templet. Det var till Jerusalem han begav sig flera gånger varje år vid de stora högtiderna. Det var Jerusalem han red in i som Fredsfursten på en åsna den sista påsken. Det var i Jerusalem han åt sin sista måltid - det som skulle bli "nattvarden". I Jerusalem dömdes han till döden, korsfästes och - viktigast av allt - uppstod!

I Jerusalem fanns templet där Jesus många gånger undervisat. Här fanns Golgata där han dog. Här fanns hans grav. Och strax utanför stadenn fanns berget där lärjungarna sett honom lämna jorden.

Det var i Jerusalem den första församlingen med Jesu yngre bror Jakob som ledare bildades. Det var här Guds ande sänkte sig över lärjungarna och gav dem kraft att förkunna evangelium. Det var från Jerusalem de första missionärerna reste ut. Och det var församlingen i Jerusalem, ledd av Jakob och hans efterträdare, som utgjorde centrum för alla judiska kristna ända fram till stadens förstörelse av kejsare Hadrianus år 135.

Kort sagt, det finns ingen enskild plats någonstans i Palestina som på så många sätt är knuten till Jesus som just Jerusalem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är 'Sion' för något?
I psalmer och så sjunger man ibland om 'sion'. Vad är det för något?

Jesu hemort
Varifrån kom Jesus? I Mark 2:1 står det ju att "det blev känt att han var hemma" när han kom till Kafernaum?

Vad gjorde Jesus?
Var och när föddes Jesus? Vad gjorde han under sitt liv? Hur dog han och varför? Vad hände när han uppstått?

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Tempel och synagoga
Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?

Gudstjänsten i synagogan
Hurdana var gudstjänsterna i synagogorna på Jesu tid? Påminde de om gudstjänsterna i våra kyrkor? Man skulle ju kunna anta att eftersom kristendomen uppstod bland judarna så borde även deras religionsutövande ha 'följt med' till den kristna församlingen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.