Följ Bibelfrågan på Facebook

Budskapet i Jesajas bok

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad är huvudbudskapet i profeten Jesajas bok och vad har den att säga oss idag? (E.L.)

Jesajas bok innehåller flera budskap, men man skulle väl enklast kunna säga att huvudbudskapet är att Gud är helig och att han kräver att hans folk också ska vara heligt. Jesaja förklarar att folket kommer att straffas för sina synder mot Gud, men att Gud ändå aldrig vänder dem ryggen.

Jesaja berättar också att Gud en dag kommer att sända en Messias, som ska skapa fred och lycka i hela världen och han beskriver detta kommande "Guds rike på jorden". Jesajas bok innehåller ett antal profetior om den kommande Messias, som redan de tidigaste Jesustroende applicerade på Jesus. Jes 9:2-7 läses till exempel varje jul i kyrkorna.

Bokens budskap till oss i dag är att Gud snart kommer att upprätta sitt Himmelrike här på jorden - detta som vi ber om i bönen "Fader vår": "Låt ditt rike komma; låt din vilja ske på jorden!" Och att det i detta världsomspännande Gudsrike kommer att finnas plats för alla som är beredda att acceptera Messias/Kristus som sin Herre.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Profeten Jesaja
Det finns nog ingen profet som på ett så livfullt sätt som Jesaja beskrivit den förvandlade värld som enligt Bibeln blir resultatet av Guds herravälde.

Jesajas profetia om Edom
Hur ska man tolka kapitel 34 i Jesaja?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Jesus och Gamola testamentets profetior om Messias
Vilka profetior om Messias i Gamla testamentet gick i uppfyllelse i Jesu person, hans liv och hans död?

Profetian om 'nasaréen'
I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret 'för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.' I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas?

Tusenårsriket
Kanske har ingen av de gammaltestamentliga profeterna beskrivit det kommande gudsriket här på jorden på ett vackrare sätt än Jesaja.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.