Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus och Johannes döparen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Med tanke på att båda skulle komma att bli verksamma som förkunnare, är det väl inte otroligt att de resonerade om olika religiösa frågor.

Fråga: Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades? (P.J.)

Bibeln säger ingenting om huruvida Jesus och Johannes ben Sakarias (Johannes Döparen) hade någon kontakt med varandra, men de var ju ganska nära släkt (deras mammor var kusiner, så de var alltså sysslingar) och de bodde inte så väldigt långt från varandra, så man kan nog utgå från att de umgicks en del både som barn och sedan de blivit vuxna.

Med tanke på att båda skulle komma att bli verksamma som förkunnare, är det väl inte otroligt att de resonerade om olika religiösa frågor, om det kommande gudsriket etc. De hade ju verkligen gemensamma intressen, och bådas mammor måste ha berättat för dem om de fantastiska händelser som utspelades i anknytning till deras födelse. Dessutom var de i stort sett jämngamla (Johannes var nästan exakt ett halvår äldre än Jesus).

Vad det gäller fängslandet av Johannes så fanns det nog inte mycket Jesus kunde göra (mänskligt sett) för att hjälpa sin syssling. Om han hade ingripit på något vis, skulle det troligen bara ha resulterat i att han själv hamnat bakom galler - eller rentav råkat ut för samma öde som Johannes.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Profetia om Johannes döparen
Jag har läst någonstans, kan inte erinra mig var, att Maria besökte Elisabeth när bägge var gravida och Elisabeth sades uttala en profetia angående döparens kommande betydelse. Finns detta återgivet i några bibliska eller apokryfiska eller andra texter?

Johannes och Johannes
Johannes döparen var en släkting till Jesus, som var verksam en tid före Jesus och även döpte honom.

Visste Döparen vem Jesus var?
Varför frågade Johannes Jesus om han var den som skulle komma, dvs Messias? När han döpte Jesus innan så visste han ju vem han var.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.