Följ Bibelfrågan på Facebook

Borde inte Jesus varit gift?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den som fick en profetisk kallelse valde ofta att leva i celibat för att helt kunna koncentrera sig på att leva nära Gud och ta emot hans ande och hans ord.

Fråga: Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig? Finns det någon förklaring till varför han, i så fall, inte gifte sig? (M.H.)

Bibeln ger ingen förklaring, men det finns olika möjligheter. Uppenbarligen dog hans (foster)far tidigt, vilket gjorde att Jesus - eftersom han var äldste sonen - hade på sitt ansvar att försörja sin mamma och sina yngre syskon. Kanske gjorde det att han inte fick tillfälle att själv skaffa familj. Det kan ju också ha varit så enkelt att han inte hittade någon kvinna som föll honom i smaken - eller att han själv inte föll någon kvinna i smaken (i den mån nu kvinnan alls hade något att säga till om...).

Men den sannolikaste förklaringen är nog att han redan tidigt anade att han hade en speciell livsuppgift som inte lämnade något utrymme för äktenskap, fru och barn.

Över huvud taget var det inte så ovanligt att män förblev ogifta. I rabbinska källor, som annars betonar att det misshagade Gud om en man passerade 20-årsstrecket utan att ha tagit sig en hustru, talas exempelvis om hur unga män som studerade "lagen" väntade med att gifta sig för att kunna koncentrera sig på sina studier. Det fanns också olika religiösa grupperingar, som till exempel essénerna, som levde ogifta och i celibat. Likaså fanns det en föreställning om ett "profetiskt ideal", dvs att den som fick en profetisk kallelse valde att leva i celibat för att helt kunna koncentrera sig på att leva nära Gud och ta emot hans ande och hans ord.

Även Jesu syssling Johannes (döparen), som var ett halvår äldre än Jesus, var av allt att döma ogift.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus gift?
Kan man få ett rakt svar på denna fråga: Var Jesus Kristus gift - dvs hade han ingått äktenskap med en kvinna & dessutom som vissa evangelier medger även fader till ett barn som om än icke namngivits.

Var celibat förbjudet på Jesu tid?
Enligt judisk lag var det på den tiden förbjudet att leva i celibat för en jude. OM detta stämmer, hur kan då bibeln påstå att Jesus levde i celibat?

Förespråkade Jesus celibat?
Är inte Jesu ord i Matt 19:10-12 liksom Paulus ord i 1 Kor 7:7 och 32 ett stöd för uppfattningen att präster ska leva i celibat?

Präster, äktenskap och celibat
Varför ska en präst leva i celibat och vad är syftet med det?

Jude och kristen
Vilka konsekvenser kan det bli för en jude som vill bli kristen? Förlorar han sin tillhörighet till Gudsfolket?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.