Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför inga gamla porträtt av Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Intresset för att avbilda enskilda människor väldigt litet på den tiden - med undantag för kungarnas statyer av sig själva.

Fråga: Varför hittar vi inga porträtt eller någonting på Jesus? Det måste ju vara otroligt på en man som tog världen med storm och som förändrade världen från år 30? (H.N.)

Först av allt ska det sägas att Jesus visserligen kom att förändra världen, men inte under sin tid som förkunnare. På det stora hela var han varken känd eller populär - mer än väldigt lokalt och i vissa kretsar.

Han växte upp i en liten galileisk by med cirka 200 invånare som troligen aldrig skulle ha blivit känd över huvud taget om det inte varit just för att Jesus hade växt upp där. Liksom de flesta andra små byar i Palestina på den tiden finns den inte omnämnd någonstans i några skrifter förrän under det första århundradet - och då enbart därför att Jesus kom därifrån.

(De arkeologiska utgrävningar som gjorts på senare år visar att Nasaret visserligen har en gammal historia - man har funnit lämningar av gårdar, krukor, en vinpress, olivkrossare etc som daterats från ca år 200 f Kr och framåt - men det är inte förrän under de senaste seklerna som orten har förvandlats till en mindre stad. I dag bor där cirka 60 000 människor.)

När Jesus så småningom började sin verksamhet samlade han en liten grupp elever omkring sig som följde med honom på hans vandringar, och på en del ställen lockade han skaror med nyfikna människor. Men han levde i ett land utan massmedia, där information enbart spreds muntligen, från mun till mun. Och även om folk hörde talas om att det fanns en udda rabbi och undergörare uppe i Galileen, så var det nog inte många som brydde sig - än mindre ägnade honom något större intresse.

Längre fram, när man fick höra att han gjorde anspråk på att vara Messias, blev intresset säkert lite större, åtminstone bland dem som gick och väntade på att Messias skulle komma och befria judarna från det romerska förtrycket. Men det intresset gjorde också att landets ledare började bli oroliga för ett kommande uppror som kunde få romarna att ta i med hårdhandskarna mot hela folket. Till slut bestämde man sig för att överlåta åt romarna att röja honom ur vägen - och så blev det. Därmed var han borta ur bilden för såväl den stora massan som de styrande judarna och romarna.

Så vem skulle ha brytt sig om att måla något porträtt av honom? Romarna? Knappast. Judarna? Absolut inte. De skulle inte ha gjort något porträtt av honom hur berömd han än varit. Judarnas lag förbjöd dem nämligen att göra avbildningar. Därför har vi inga porträtt av några hebreer/judar - vare sig kända eller okända - från Jesu tid eller tidigare. Därför finns det inga samtida bilder av kung Salomo, David, Jeremia, Jesaja, Abraham, Noa, Isak, Jakob eller Jesu berömda samtida som rabbi Gamaliel, rabbi Hillel eller ens kung Herodes.

Så att det inte finns några samtida bilder av Jesus är knappast förvånande. Tvärtom! (Över huvud taget var intresset för att avbilda enskilda människor väldigt litet på den tiden - med undantag för gudastatyer och kungarnas statyer av sig själva. Man hade ju inga möjligheter att sprida bilder. Det viktiga var inte heller hur personer såg ut, utan vad de sa och gjorde. Och det skrev man ner.

Det var likadant även i vårt land. Vi har inga porträtt ens av vårt lands första kungar, som Olof Skötkonung, Anund Jakob och Emund den gamle. Det skulle dröja långt fram i tiden innan svenskarna överlag hade en aning om hur deras kung såg ut. Det fanns inga foton eller tryckpressar - och även om någon gjorde en målning av en kung så var det bara besökarna på slottet som såg den. Ett ytterst litet fåtal av Gustav Wasas samtida hade sett en bild av honom. Och hur berömd den småländske upprorsledaren Nils Dacke än var, så var det ingen mer än de som träffat honom personligen som visste hur han såg ut.)

Alla "porträtt" av de israeliter som omnämns i bibeln är alltså gjorda långt senare och har ingenting med verkligheten att göra, utan är bara konstnärliga framställningar av hur man då föreställde sig att de kunde ha sett ut. Detsamma gäller bilderna av Jesus.

De allra äldsta Jesusbilderna är för övrigt snarare symboliska än avbildande. Det tidigaste "Jesusporträtt" vi känner till finns i S:t Priscilla-katakomben i Rom illustrerar troligen Jesu liknelse om "det förlorade fåret" och visar Jesus som "den gode herden" - en ung skägglös man med ett får på axlarna.

Tittar vi sedan på alla bilder av Jesus som målats genom tiderna, så kan vi se hur de återspeglat den tid och den kultur - samt de ideal - där konstnären levt. Praktiskt taget alla bilder av Jesus före 500-talet visar följaktligen en Apolloliknande skägglös yngling. Det var så man tänkte sig en "gudamänniska" - inte som en liten svartmuskig jude. Med tiden förändrades konstnärernas framställningar av Jesus, och så småningom kom han att få det "vackra" utseende som vi känner igen - en ljushyad, brunhårig man med milda ögon och nästan feminint yttre. Men på medeltida sydeuropeiska bilder var han klädd i medeltida kläder - och på våra gamla kyrkomålningar ser han ut som en medeltidssvensk...

På 1970-talet framställdes han som en sorts revolutionär (typ Che Guevara) och den allra senaste bilden av honom är gjord med hjälp av datateknik, då man utgått från ett 2000 år gammalt kranium och kännedom om hur en grovarbetande jude från galileiska landsbygden kan antas ha sett ut, vilken frisyr (kortklippt) han kan antas ha haft osv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hade Jesus långt hår?
Är det inte lite märkligt att Paulus sa att det var en skam för en man att ha långt hår med tanke på att Jesus hade det?

Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Det är mycket sol-religon (paganism) inom kristendomen. Historien om jesus återfinns inom alla religoner gammla som nyare, och geometriska tal och datum är slående lika. Så vad säger du om den kristna kopieringen.

Paulus löfte
I Apostlagärningarna 18:18 står det att Paulus hade klippt av sig håret därför att han hade "avlagt ett löfte".

Korset, tuppen och duvan
Jag är intresserad av att få förklarat/beskrivet vad dessa tre symboler står för inom kyrkan (kristendomen): Korset, Kyrktuppen och Duvan.

Utombibliska bevis för Jesu existens
Finns det några utombibliska historiska källor som bekräftar Jesu vistelse på jorden?

Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.