Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu ålder

Fråga: Jag undrar hur gammal Jesus var när han började med sina vandringar och tal, men också hur gammal han var när han blev korsfäst och om han levde ett vanligt liv som alla andra innan han började? (S.J.)

Svar: Jesus var i 30-årsåldern när han blev döpt av sin syssling (deras mammor var kusiner) Johannes döparen och därmed inledde sin egen verksamhet som kringvandrande predikant och började förkunna att det efterlängtade ”himmelriket” var nära. Tiden var snart inne då Guds messias skulle upprätta Guds rike på jorden. Det här hände troligen ca år 27 (Jesus föddes i slutet av år 5/4 f Kr).

Fram till dess hade han försörjt sig som snickare/byggnadsarbetare, ett yrke som han lärt sig av sin far, Josef. Ända tills han började sin predikoverksamhet och skaffade sina första lärjungar (elever) var han bosatt i bergsbyn Nasaret, där han vuxit upp, men sedan flyttade han ner till Kapernaum vid Galileiska sjön (Gennesarets sjö) där han blev inneboende hos ett par av sina lärjungar, Andreas bar Jona (Andreas, Jonas son) och dennes bror Simon, som Jesus kallade för Petrus ("Sten").

Jesus verksamhet pågick tre år, fram till påsken år 30 då han greps och ställdes inför rätta, anklagad för att ha uppviglat människor till uppror mot de romerska makthavarna. Han avrättades med den sedvanliga romerska avrättningsmetoden, korsfästning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför korsfästes Jesus?
Vad var det Jesus började predika som var orsaken att han blev korsfäst?

Jesu hemort
Varifrån kom Jesus? I Mark 2:1 står det ju att "det blev känt att han var hemma" när han kom till Kafernaum?

Nasaret eller Betlehem
I Luk 2:4 bor Josef i Nasaret och åker därifrån till Betlehem. I Matt 2:22f får Josef i en dröm uppmaningen att bosätta sig i Galilleen, och bosätter sig då i Nasaret. Hur går detta ihop? Antingen kom de väl från Nasaret, eller också flyttade de dit, på Guds anmaning, efter Jesu födelse?

Jesu första underverk
Jag har alltid undrat över Jesu första under. Om han som första under väckt upp ett dött barn eller drivit ut en ond ande - då hade jag förstått. Men Jesus tillverkade vin till ett stort sällskap. Det var förmodligen också alkohol i vinet.

Jesu födelsedag
Om man nu vet att Jesus inte föddes den 25 dec, varför fortsätter då kyrkan med att envisas predika det budskapet?

Varför blev Jesus så populär?
Hur kommer det sig att Jesus blev en populär person?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.