Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kunde Jesu anhöriga tvivla?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det enda Maria och Jesu syskon visste var vad de hörde folk berätta. Att deras bror gick omkring med en skara anhängare och predikade runtom i Galileen.

Fråga: I Mark 3:21 skall "Hans anhöriga.... ta hand om honom; de menade att han var ifrån sina sinnen." Vilka var dessa anhöriga? Maria visste ju vem Jesus var via ängeln Gabriel. Således kan det inte har varit Maria och knappast hans syskon heller. Vilka var de anhöriga? (U.S.)

De "anhöriga" var Jesu mor och syskon.

Vi har lätt för att se de bibliska händelserna med våra ögon, med facit i hand, men de som levde där och då levde i samma sorts vardag som vi. Inte i någon "biblisk vardag". Så Jesu syskon befann sig i samma situation som du och jag skulle göra om vår mamma berättat att när hon var 12-13 år så var hon med om en upplevelse då hon såg en ängel som sa att vår storebror skulle bli kung en dag. Jag tror inte att vi skulle sätta alltför mycket lit till det. Vi vet ju att barn kan fantisera och inbilla sig så mycket. Det var nog bara en upplevelse så där "mellan dröm och verklighet" när man just är på väg att somna eller nästan har vaknat. Och när åren gick och vår bror började jobba som snickare och tog över vår pappas verkstad när han dog, skulle vi nog bara le åt vår mammas dröm. Vi skulle knappast betrakta vår bror som landets blivande kung...

Kort sagt - i syskonens ögon var Jesus inget speciellt. Han var storebror, snickaren. Och frågan är hur Maria mindes den där händelsen 30 år tidigare. Jag kan föreställa mig att något som utspelats så långt tillbaka i tiden med åren har antagit en drömlik prägel, som man inte vet om man egentligen upplevde på riktigt, eller om det faktiskt bara var en dröm.   

När det gäller den här händelsen i Kafarnaum så ägde den rum något år efter det att Jesus påbörjat sin verksamhet. Han hade för länge sedan lämnat Nasaret och flyttat till Kafarnaum som han gjort till centrum för sitt arbete i Galileen. Under en lång period hade han vistats nere hos Johannes i Judeen och sedan hade han gått runt och spridit budskapet om Guds rikes ankomst i Galileen. Med undantag för bröllopsfesten i Kana (omedelbart efter det att han kommit hem från Johannes och dopet), där han hjälpt den ansvarige för festen att ordna fram vin (det finns för övrigt inget som visar att Maria visste hur det gick till, utan hon förlitade sig bara på att hennes son, som ju i egenskap av snickare hade kontakter överallt i trakten, kunde hjälpa den stackars bröllopsvärden att få fram mer vin), hade han troligen ingen kontakt med sina anhöriga. Hans misslyckade framträdande i synagogan i hembyn, då man retat upp sig så mycket på honom att man kört ut honom ur byn, hade gjort att han avstått från fler besök där.

Det enda Maria och Jesu syskon visste nu var följaktligen vad de hörde folk berätta. Att deras bror gick omkring med en skara anhängare och predikade runtom i Galileen. Det var säkert inget som någon av dem förväntat sig av honom. I deras ögon var han ju trots allt bara Jesus - deras bror och Marias son. Och när han var hemma i Kafarnaum var han det stora samtalsämnet och massor av folk kom hem till honom för att lyssna på honom. Det påstods att han till och med botade sjuka...

Så fick de höra att han hade blivit tokig, att det hade slagit över totalt. Till och med skriftkunniga från Jerusalem hade kommit till Kafarnaum för att titta närmare på den här figuren, och deras utlåtande var att han var besatt av djävulen själv. Så vad skulle Maria och syskonen tro? Vad skulle de göra? De kunde ju inte bara strunta i det, utan de begav sig till Kafarnaum för att ta hand om honom. Och där lyckades de inte ens få träffa honom.

Kanske upplevde de hela situationen ungefär på samma sätt som familjer nuförtiden brukar göra om någon familjemedlem ansluter sig till en udda religiös organisation, som bland utomstående klassas som en "sekt", och bryter kontakten med familjen. Och det framgår av andra bibelställen att Jesu bröder inte alls trodde på honom under hans verksamhetstid. Det var först efter Jesu uppståndelse - sedan de träffat honom levande igen efter avrättningen och begravningen - som de insåg att han inte bara var deras bror, utan någonting mycket mer. Och därför blev också två av dem ledande personer inom den tidigaste Jesustroende församlingen, som även Maria anslöt sig till.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Säger profetian 'ung flicka' eller 'jungfru'?
Jag har läst att Messiasprofetian i Jesaja inte behöver översättas med att han ska födas av en jungfru, utan att ordet lika gärna kan betyda 'ung kvinna'? Vad finns det då för skäl att översätta just med 'jungfru'?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Jesu syskon
Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias?

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Levde Josef och Maria i celibat hela livet?
Hur ställer sig den protestantiska kyrkan till den katolska uppfattningen att Josef och Maria levde hela livet i ett äktenskap som var platoniskt, dvs i celibat?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.