Följ Bibelfrågan på Facebook

När döptes Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den förstfödde tillhörde alltid Gud, och därför måste han "friköpas".

Fråga: Trettondag jul firas ju med anledning av de "tre" vise männens besök i Betlehem. Då uppenbarar sig frågan: när döptes Jesus (om han döptes) och firar man i så fall den dagen? (T.J./K.S.)

Jesus döptes när han var omkring 30 år gammal. Dopet förrättades av Johannes döparen i floden Jordan, och det utgjorde inledningen till Jesu verksamhet här på jorden. Vilken dag - eller ens vilken årstid - det ägde rum finns inga som helst uppgifter om i bibeln.

Om ni med frågan syftar på huruvida Jesus skulle ha döpts som spädbarn, så existerade det inget barndop inom judendomen (och Jesus var ju jude). Däremot omskars alla barn på den åttonde dagen.

Trettiotre dagar efter omskärelsen skulle så föräldrarna till barnet (om det var en pojke) genomföra det reningsoffer som lagen föreskrev och bära fram honom i templet för att han skulle "vigas åt Gud" eller "friköpas".

Den förstfödde tillhörde nämligen alltid Gud, och därför måste han "friköpas". Barnet lades då i prästens händer, medan pappan hade en bägare med guld- eller silvermynt. Prästen frågade mamman om barnet var hennes förstfödde, och när hon hade svarat att det var så, uttalade prästen Guds anspråk på barnet. Sedan överlämnade pappan "lösesumman" som prästen tog emot i barnets ställe.

Det var vid det här tillfället, när Josef och Maria kom till templet med sin lille son, som de mötte den gamle Simeon som fått en uppenbarelse från Gud om att han inte skulle dö förrän han hade sett Guds smorde kung - Messias:

"Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som sed är enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

'Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel'"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Omskärelse
Manlig omskärelse (avlägsnande av förhuden på penis) är en sed som har förekommit hos många folk ända sedan antiken.

Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Barndop eller vuxendop?
Liksom den judiska omskärelsen utgjorde bekräftelsen på en människas fysiska släktskap med Abraham, utgjorde det kristna dopet bekräftelsen på hennes andliga släktskap med Abraham.

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Brit mila - den judiska omskärelsen
Omskärelsen, dvs att man skar bort det yttersta av förhuden på penis, började i Abrahams familj, när Gud instiftade förbundet med honom.

Jesus och Johannes Döparen
Med tanke på att både Jesus och Johannes skulle komma att bli verksamma som förkunnare är det väl inte otroligt att de resonerade om olika religiösa frågor.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.