Följ Bibelfrågan på Facebook

Vart tog Jesu kropp vägen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Har man hittat Jesus kropp, eller gick han upp i rök? (M.Å.)

Även om du kanske inte har tänkt på vad den innebär, så känner du säkert till att vi på försommaren firar en helg som kallas "Kristi himmelsfärdsdag". Det gör vi till minne av en händelse som enligt bibeln ägde rum nästan två månader efter den påsk då Jesus avrättades...

Den grekiske läkaren Lukas, som levde under det första århundradet, berättar om den här händelsen i två böcker, dels i slutet av den "Jesusbiografi" som han skrev ("Evangelium enligt Lukas"), dels i den redogörelse om den kristna församlingens första år - "Apostlagärningarna" - som han författade i form av ett brev till någon för oss okänd person vid namn Teofilus. Båda skrifterna kopierades och bevarades av den kristna församlingen och kom så småningom att ingå i "Nya testamentet" i bibeln.

Lukas berättar där om hur de förtvivlade lärjungarna fick vara med om en omtumlande upplevelse,som vände upp och ner på hela deras världsbild, när de några dagar efter sin rabbis avrättning mötte honom levande igen. Därefter var de tillsammans med honom och han fortsatte att undervisa dem om det kommande gudsriket, precis som han gjort under de år som gått sedan han kallade dem att följa med honom som hans elever och närmaste män. Men en dag inträffade en händelse som skulle etsa sig fast i deras minne för alltid. Lukas berättar:

"Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen" (Luk 24:30)

"Han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. 'Galileer', sade de, 'varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen'" (Apg 1:9-11)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan man dyrka en död människa?
Hur kan ni kristna dyrka en blodig och död och uppspikad person? Det är ju sjukt!

Jesu uppståndelse
Varför lägger kristna sån vikt vid Jesus uppståndelse. Det är ju jättesvårt att tro på nåt sånt, och då är det väl inte konstigt om folk inte blir kristna?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Kom Jesus för att rädda världen?
Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.