Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hette Jesu morfar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt Talmud var Maria dotter till en man vid namn Eli.

Fråga: Var i Skriften hittar man namnet på Jesu morfar? (R.N.)

Evangelierna innehåller ju två "Jesu släktregister", ett i Matt 1 och ett i Luk 3. De båda registren skiljer sig som bekant avsevärt, vilket av många forskare anses bero på att släkttavlan i Matteus evangelium visar Jesu släkt på Josefs sida medan Lukasevangeliets släkttavla omfattar Marias förfäder.

Enligt Talmud (den samling judiska skrifter som tillsammans med Gamla testamentet utgör den ortodoxa judendomens rättesnöre) var Maria dotter till en man vid namn Eli. Det skulle betyda att den Eli (en kortform av Eliakim eller Joakim) som Lukas anger som Josefs far, i själva verket var Josefs svärfar och därmed Jesu morfar.

Denna uppfattning har starkt stöd av en gammal kristen tradition, som omnämns av flera tidiga kristna författare och bl a förekommer i det apokryfiska Jakobsevangeliet från 100-talet. Enligt denna tradition hette Marias föräldrar Joakim och Anna.

Hur stor tilltro man kan sätta till dessa uppgifter är naturligtvis svårt att säga, men med tanke på att både Maria och hennes söner Jakob och Judas (Jesu bröder) tillhörde den första församlingen i Jerusalem, så är det väldigt sannolikt att deras släktförhållanden var allmänt kända där.

Det kan ju nämnas att den katolska, ortodoxa och anglikanska kyrkan accepterar denna tradition som riktig.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Stämmer bibelns släktregister
Hur mycket kan man lita på bibelns släktregister? De ger åtminstone mig ett ganska otillförlitligt intryck och de stämmer dåligt överens där de förekommer på olika ställen.

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om Jesus hade syskon?

Jesu släkttavla i Matteus evangelium
I Matteus står Jesus släktavla skrivet och ska enligt texten ge tre listor med fjorton namn vardera, men den sista listan innehåller bara 13 namn inklusive Jesus namn.

Vem var Jesu farfar
Vem var egentligen Jesus farfar? Det står ju olika i Matteus och Lukas.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.