Följ Bibelfrågan på Facebook

Tror muslimerna att Jesus är Messias?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Muslimerna tror att Messias ska återvända för att göra slut på alla krig och skapa fred i världen.

Fråga: Är det verkligen sant att muslimerna tror att Jesus är den utlovade Messias? Enligt vad jag hört förut så tror muslimerna att Jesus bara var en profet bland andra profeter, inte alls Messias, alltså Frälsaren, Guds Son. Muslimerna förföljer ju kristna, alltså de som tror på Jesus som Messias, Guds Son! (A.)

Det ligger alltså till så här:

Muslimerna tror att Jesus är Messias. De tror att han sändes ner och verkade på jorden som en Guds profet. De tror att han steg upp till himlen och kommer att återvända för att göra slut på alla krig och skapa fred i världen.

Däremot tror de - till skillnad från de kristna - inte att Jesus är Gud eller Guds son. De tror inte heller att han korsfästes och dog, utan att han steg upp till himlen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är muslimernas Allah vår Gud?
Muslimerna tror på den Gud som skapade världen, som uppenbarade sig för Abraham, som visade sig för Moses i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur Egypten, som gav israeliterna lagens tavlor på Sinai, som sände sina profeter till israeliter och judar, som sände Jesus etc.

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro (möjligen undantaget islam av aggressivaste slag). Varför? Och är det etiskt trovärdigt? Eller är allt bara ett missförstånd och jag som hör fel.

Kom ängeln Gabriel verkligen till Muhammed?
När det gäller ängeln Gabriel så menade Muhammed att det var han som gav honom Koranen. Men skulle Guds budbärare verkligen komma med ett nytt budskap eller var det månne den som förskapar sig till en ljusets ängel?

Tror muslimerna på Kristus?
Är det verkligen sant att muslimerna tror på Jesus som Messias? Tror de att Jesus är Guds Son och vår Frälsare? Det har jag aldrig hört förut, utan tvärtom faktiskt. I så fall kan ju de ockå kallas kristna, och det är ofattbart för mig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.