Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför inte använda Jesu riktiga namn?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det var snarast regel i gamla tider att ett namn skrevs och uttalades olika beroende på vilket språk man talade eller skrev.

Fråga: Hur kommer det sej att Yeshua bar Yosef's namn har blivit översatt från hebreiska till svenska, engelska osv.? Maria och Josef ropade ju inte "Jesus, kom in och ät, tvätta händerna först!" utan använde hans födelsenamn Yeshua. T.ex Adam har inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet. Varför då översätta och ändra Yeshuas namn? (S.S.)

Det berodde helt enkelt på att man i Palestina på Jesu tid var tvåspråkiga. Dels talade man sin inhemska arameiska dialekt - dels talade man grekiska, som var det dominerande språket runt hela Medelhavet. Det innebar också att man hade både judiska och grekiska namn (eller samma namn i både en judisk/arameisk och en grekisk variant).

Eftersom Nya testamentets böcker och brev skrevs på grekiska var det naturligt att man också använde Yeshuas grekiska namnform Iesous - dvs Jesus på svenska. Likaså skrev man den grekiska namnformen Maria om Jesu mor som bar det judiska namnet Miriam. (Och i England fick heta Mary.)

Det var för övrigt snarast regel i gamla tider att ett namn skrevs och uttalades olika beroende på vilket språk man talade eller skrev. Aposteln Paulus hette Saul på hebreiska och Paulos på grekiska. Evangelisten Matteus hette på hebreiska Mattia och på grekiska Mathathia (och på engelska blev det Matthew). Markus hette Márkos på grekiska. Den heliga Birgitta heter Saint Bridget i England. Francesco blev Fransiskus i Sverige. Vi säger inte Charlemagne utan Karl den store. Påven Johannes Paulus heter John Paul i engelskspråkiga länder. Henry VIII fick heta Henrik VIII hos oss. Och vår egen Gustav II Adolf hette Gustavus Adolphus nere i Europa.

Även de gammaltestamentliga namnen fick faktiskt ett annat utseende när de judiska översättarna skulle skriva dem på grekiska (det första språket som Gamla testamentet översattes till). Hebreiska Hawwa blev Eva. Evel blev Abel. Kájin blev Kain. Och så vidare...

I dag ser vi ju lite av samma fenomen när vi ska skriva slaviska namn och måste försöka ge namnet en stavning som gör att uttalet stämmer någorlunda med uttalet på personens eget språk. Resultatet blir att ett ryskt namn kan se väldigt olika ut i svensk eller engelsk text - fastän det är samma namn. Kinesiska namn innebär samma problem. Mao Tse-tung är ett ganska bra exempel på hur ett namn kan skrivas olika. Numera transkriberar vi det kinesiska namnet sålunda: Mao Zedong.

Jag kan tänka mig att om Sverige varit tvåspråkigt (svenska och engelska) så skulle ditt namn (liksom mitt) ha uttalats på två helt olika sätt beroende på vilket språk som talades - för att inte tala om vilka varianter som skulle bli resultatet om man sedan transkriberade de båda uttalsformerna till grekiska eller ryska...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta? Joadda eller Jaera? Rafa eller Refaja? Ahimelek eller Abimelek? Seraja eller Sausa?

Stavning av bibliska namn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker?

Är Guds namn Jehova?
Heter Gud Jehova, så som Jehovas vittnen påstår, och var i bibeln står det isåfall?

Nebukadnessar eller Nebukadressar
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Är Allah bara ett annat namn på Gud?
Alla språk har sitt ord för Gud. Vi svenskar säger Gud, fransmännen säger Dieu och tyskarna säger Gott.

Borde inte Jesus ha hetat Immanuel?
Enligt profetiorna skulle Messias heta Immanuel? Varför fick han då namnet Jesus?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.