Följ Bibelfrågan på Facebook

Messias av Davids stam

Bibelfrågan: Frågor och svar

Messias var inte bara "Davids son", en ättling till David, utan även Guds son.

Fråga: Varför protesterar Jesus i Matt 22:45 m.fl. mot att Messias är av Davids stam, när han själv var det? (O.A.)

Jesus protesterar inte mot att Messias skulle vara av Davids stam. Det var ett välkänt förhållande sedan många sekler tillbaka att Messias skulle vara en "Davids son". Jesus ställde bara frågan till fariseerna hur det då kunde komma sig att David kallade Messias herre - och det var en fråga som de inte kunde svara på.

Förklaringen var att Messias inte bara var "Davids son", en ättling till David, utan även Guds son och det var skälet till att David kallade honom "herre".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Moralisk upprustning eller evigt liv?
Om Gud verkligen hade avsikten att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning genom Jesus och kristendomen, varför satsade han då på att några fiskare vid Genesarets sjö (sannolikt analfabeter) skulle fixa detta? Det fanns ju högkulturer på andra platser t ex i Asien, som vore mer skickade att marknadföra en så viktig sak.

De första kristnas budskap
Hur kan man sammanfatta Paulus tal i "Ett ljus för hedningar", som tycks ha varit de första kristnas budskap?

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

De kristna och judarnas bibeln
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Varför läser kristna mest Nya testamentet?
Jag är intresserad av religion och har en fråga som jag inte riktigt förstår. Varför läser främst kristna Nya testamentet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.