Följ Bibelfrågan på Facebook

Bodde Jesus i Indien?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De historiska redogörelser för Jesu liv som finns tillgängliga författades av personer som var samtida med honom och hade kontakt med människor som kände honom personligen.

Fråga: Varför står det inget i bibeln om alla de år då Jesus bodde i Indien och förberedde sig för sin verksamhet? (V.K.)

Den enkla förklaringen är nog att Jesus aldrig bodde i Indien...

Det finns förvisso legender om att Jesus skulle ha vistats i Indien i sin ungdom, innan han började sin verksamhet i Palestina, men allt detta är enbart legender. Oftast möter man dem i kretsar där man helst av allt vill framställa Jesus som enbart en vishetslärare som fått sina andliga kunskaper från österländska "mästare", eftersom detta i sin tur skulle "legitimera" alla typer av österländska filosofiska åskådningar.

Exempelvis inom new age-rörelsen är det en vanlig uppfattning att Jesus begav sig österut i ungdomen och slutligen kom till Indien där han studerade för någon guru. Så småningom ska han ha nått den högsta nivån i fråga om andlig utveckling, "det högsta kosmiska medvetandet" eller "Kristusmedvetandet", och återvänt till Galileen för att berätta om "sanningen" för mänskligheten.

De historiska redogörelser för Jesu liv som finns tillgängliga, författade av personer som var samtida med honom och hade kontakt med människor som kände honom personligen (och dessutom skrevs medan dessa människor fortfarande levde), är emellertid alla helt ense om att Jesus var bosatt i Nasaret och arbetade där som timmerman eller snickare (Markus 6:3) ända fram till 30-årsåldern, dvs i stort sett hela livet.

Matteus berättar att efter det att Jesus hade fötts i Betlehem (Matt 2:1) tog Josef med sig sin familj till Nasaret. Och i Luk 4:16 står det om hur Jesus, sedan han omkring år 27 flyttat till staden Kapernaum vid Galileiska sjön och börjat sina predikovandringar tillsammans med lärjungarna, "kom till Nasaret, där han hade växt upp". Det uttrycket skulle Lukas knappast ha använt om Jesus bara bott där som barn och de övriga åren i ett helt annat land.

Likaså kallades Jesus allmänt "Jesus från Nasaret" (Matt 26:71, Mark 1:24, 10:47 och 16:6, Luk 24:19, Joh 19:19) och folk frågade sig om det verkligen kunde komma någonting gott från Nasaret (Joh 1:46), detta med hänsyftning på det ofta upproriska och bråkiga Galiléen där Nasaret låg.

Om Jesus i själva verket hade tillbringat decenniet före sin offentliga verksamhet i Indien, skulle han ha varit en främling i sitt barndomsland och snarast kallats "Jesus från Indien"...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu hemort
Varifrån kom Jesus? I Mark 2:1 står det ju att "det blev känt att han var hemma" när han kom till Kafernaum?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Fanns Nasaret på Jesu tid?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Profetian om 'nasaréen'
I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret "för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré." I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas?

Fanns det två Betlehem?
Har hört att det finns, eller fanns, två stycken platser som heter Betlehem i Israel. Stämmer det?

Varför blev Jesus så populär?
'Ingen blir profet i sin egen hemstad!' Det var Jesus som myntade det uttrycket.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.