Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus - en sektledare?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De första kristna var troende judar som skilde sig från den stora massan genom att de hade blivit övertygade om att den Messias som de gamla profeterna utlovat hade kommit.

Fråga: Egentligen var väl Jesus en sektledare som bröt sig ut ur den traditionella judendomen? (H.E.)

På Jesu tid var det vanligt att religiösa lärare samlade grupper av elever kring sig. Bland de riktigt kända lärarna av det slaget fanns exempelvis rabbi Gamaliel och rabbi Hillel (som var Paulus lärare). Att få studera för en känd rabbi ansågs vara en stor ära och något verkligt eftertraktansvärt som bara var ett fåtal förunnat. Så visst omgav de sig med en exklusiv skara lärjungar, men ingen skulle väl någonsin ha kommit på tanken att betrakta dem som sekterister. Dessa judiska rabbiner och deras elever stod verkligen inte utanför den "allmänna religionen", judendomen, utan det var de som upprätthöll den "allmänna religionen".

Detsamma gällde Jesus. Han var en religiös lärare, en rabbi (liksom även Johannes döparen), som hade en skara noga utvalda elever som han undervisade och som följde med honom då han vandrade runt i landet. Men de utgjorde inte någon sekt, dvs någon utbrytargrupp. Jesus tog inte på något sätt avstånd från judendomens heliga skrift (det som vi kallar Gamla testamentet), han predikade offentligt i de judiska synagogorna och han satt i templet och undervisade precis som de andra rabbinerna.

Benämningen "sekt" skulle man däremot kunna använda på den första församlingen i Jerusalem - den som Jesu bror ledde. Alla medlemmarna av församlingen var ju troende judar, men de skilde sig från den stora massan genom att de hade blivit övertygade om att den Messias som de gamla profeterna utlovat hade kommit - i gestalt av en galileisk snickare vid namn Jesus. På så sätt utgjorde "urkyrkan" något av en sekt inom judendomen, på samma sätt som exempelvis esséernas samfund, vars medlemmar höll sig för sig själva i klosterliknande miljöer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

Vad hände med de första kristna?
När romarna krossade Jerusalem år 70 var de flesta av de ursprungliga medlemmarna troligen redan döda. De som fortfarande levde flydde till ökenstaden Pella i Jordanien.

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude.

Esséerna
Genom att vända sig bort från det judiska samhället och leva i klosterliknande gemenskap försökte esséerna uppnå det avskilda och 'rena' liv som de ansåg att det sanna prästerskapet skulle leva.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.