Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus, månen och stjärnorna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln är inte någon modern vetenskaplig skrift, utan bibelns författare skrev med utgångspunkt från den världsbild vanligt folk hade på den tiden och med det språk och de uttryck som man allmänt använde.

Fråga: Matteus 24:29 ger intrycket att Jesus menade att månen lyser med eget sken och att stjärnorna är små ljus som sitter på himlavalvet bara någon mil upp och kan falla ner. Trodde han verkligen det? Och hur förklarar man denna vers ur vetenskapligt synvinkel? (J.A.)

Versen du syftar på lyder alltså så här i de två vanliga översättningarna, Bibel 2000 och Folkbibeln:

"Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas."

"Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas."

Jag kan inte se något märkligt i Jesu uttalande. Vi pratar ju själva om "månsken" och att "månen lyser klart" (månen avger ju faktiskt ljus, reflekterat ljus), och vi använder uttryck som "stjärnskott" och att "stjärnor faller", eftersom det är så vi upplever det, så jag kan inte se att Matt 24:29 ska uppfattas på något annat sätt.

Vi måste komma ihåg att bibeln inte är någon modern vetenskaplig skrift, utan bibelns författare (som varken var filosofer eller vetenskapsmän utan helt vanliga människor) skrev med utgångspunkt från den världsbild vanligt folk hade på den tiden och med det språk och de uttryck som man allmänt använde.

Det gällde även Jesus. Han var en vanlig enkel jude, uppvuxen i Galileen, och hade som alla andra fått sin undervisning i synagogan - och som vuxen jobbat som snickare och murare. Han hade självklart inga naturvetenskapliga eller matematiska kunskaper. Det finns inget skäl att tro annat än att han delade den världsbild som hans omgivning hade, och på den tiden ansågs det allmänt att jorden var platt (det kunde ju vem som helst se) och att sol, måne och stjärnor kretsade i olika sfärer eller skikt i kupolen som välvde sig över denna jord. Den vanliga uppfattningen bland judarna var att det fanns sju himlasfärer över jorden och att Guds tron fanns i den översta, sjunde, himlen.

(Att det fanns vetenskapsmän och filosofer som diskuterade världsalltets uppbyggnad - och även hade framlagt teorier som långt senare i viss mån skulle komma att bekräftas - var inget som gemene man var sig visste något om eller funderade över.)

Om man ska försöka förklara vad det är Jesus beskriver i vers 29 ur vetenskaplig synvinkel så får man väl se på andra händelser i historien då himlen (och även solen och månen) förmörkats. Det har t ex varit fallet vid stora vulkanutbrott på grund av askan som spridit sig i atmosfären. När vulkanen på den grekiska ön Santorini fick ett våldsamt utbrott på 1600-talet f.Kr var explosionen så kraftig att himlen förmörkades ända ner till Egypten. Vid det våldsamma meteornedslaget i sibiriska Tunguska år 1908 skapades ett svart regn som förmörkade himlen många hundra kilometer från nedslagsplatsen. Sandstormar och rök från omfattande bränder kan också förmörka både sol och måne. Och man har beräknat att ett kärnvapenkrig skulle frisätta omkring 150 miljoner ton sot från brinnande städer och skogar, vilket skulle förmörka himlen i ett decennium eller mer. Större antal samtidiga stjärnfall (meteorskurar) förekommer också emellanåt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur tror kristna att jorden skapades?
Jag vill veta hur jorden skapades inom kristen tro. Jag behöver det till mitt specialarbete i skolan. Men jag hittar det inte någonstans.

Bibeln och vetenskapen
Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så? Det visar ju att den inte är sann och då kan den inte heller vara Guds ord!

Kristendomen och naturvetenskapen
Religionerna innehåller föreställningar om verkligheten som är problematiska för den som tillägnat sig en naturvetenskaplig världsbild. Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Katolska kyrkan och skapelsen
Det anses i vissa kristna kretsar att den katolska kyrkan är ej renlärig, tja tom satanisk eftersom det erkänns av självaste påven att 7-dagars skapelsen inte stämmer utan den Darvinska måste antas av de kristna, i tidens anda sas. Detta har jag förstått att vissa ser den katolska kyrkan som ett förberedande att antaga anti-christ...?

Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Varför finns det en konflikt mellan 1 Mos 1:25-26 och 1 Mos 2:18-19?

Varför är inte bibelns vetenskapligt korrekt?
Om Gud är allsmäktig, då borde han väl kunnat skriva en bibel som var vetenskapligt korrekt? Eller?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.