Följ Bibelfrågan på Facebook

Visste Jesus Guds namn?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kände Jesus till Gud's namn i "Fader vår"-bönen: "Helgat varde Ditt namn"? (A.C.)

Jesus var ju jude och alla judar visste att Guds namn skrevs "JHVH", men också att det namnet ansågs så heligt att man i stället använde benämningen "adonai" (Herren) när man talade om Gud eller när man läste stycken ur bibeln. När Gamla Testamentet översattes till grekiska (Septuaginta) använde man den grekiska motsvarigheten till "adonai", nämligen "kyrios" (sv. "Herren"), på alla ställen där det hebreiska originalet hade "JHVH".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är Guds namn Jehova?
Heter Gud Jehova, så som Jehovas vittnen påstår, och var i bibeln står det isåfall?

Varför kallas Gud 'Herren'?
Jag undrar över Gud och Herren. Jag har svårt med Gud som ett genus. Jag kan begripa Gud som den kraft i universum som vi människor inte kan förstå, vi hoppas och tror. Men 'Herren gud' genomsyrar bibeln. Vem har fört in genus i Gud? Gud skapade världen. Men 'herren'?

Ser Gud ut som en människa?
Det står att Gud hade skapat oss människor i sin egen avbild. Betyder det att Gud ser ut som en människa?

Vad betyder Guds namn?
Enligt den svenska bibeln säger Gud att hans namn skall vara "Jag är den jag är". I The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament översätts Guds namn med "Jag blir den jag blir". Vilket är korrekt?

Är Allah bara ett nnat namn på Gud?
Allah är ju bara ett annat namn på Gud (Jahve)". Detta från Koranen hämtade påstående förekommer flitigt i svensk ekumenisk debatt. Själv tror jag detta är farlig lögn. Kanske är Allah en avgud? Tror i alla fall att vi kristna måste opponera oss och vara mer på vår vakt mot skickligt utformade villoläror och falska lärare.

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.