Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus och judendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad Jesus kritiserade bland judarna var hycklarna - de som sa sig vara troende men bara var det på ytan, för syns skull.

Fråga: Jag undrar varför det var viktigt för Jesus att förändra judendomen och vad var det i judendomen som Jesus inte tyckte om? Och vad skulle troligen Jesus ha sagt om judendomen idag? (C.A.)

Jesus kom inte för att förändra judendomen och han gjorde det inte heller. Han var själv en djupt troende jude som höll noga fast vid "lagen och profeterna" och firade både sabbaten och alla de judiska högtiderna. Vad han kritiserade bland judarna var hycklarna - de som sa sig vara troende men bara var det på ytan, för syns skull.

Det unika med Jesus var att han, om än i diffusa ordalag, förklarade sig vara den "messias" ("människosonen") som de israelitiska profeterna lovat skulle komma för att en dag upprätta Guds rike på jorden. Det var hans anhängare som sedan bildade en Jesustroende sekt inom judendomen, och det enda som skilde dem från alla andra judar var att de blivit övertygade om att Jesus var messias ("kristus" på grekiska som var det allmänna språket i Romarriket). Så småningom, när tron på Jesus spred sig ut över Romarriket, kom den att skilja sig mer och mer från judendomen och förvandlas till en ny religion - kristendomen. Men det var aldrig varken Jesu eller lärjungarnas avsikt.

Vad Jesus skulle sagt om judendomen i dag kan man bara spekulera över, och det varken kan eller vill jag göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude. Vad anser ni?

Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.