Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Jesus vegetarian?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns ett speciellt omnämnande att Jesus åt påskmåltid, som inbegrep lamm, dagen innan han avrättades.

Fråga: Jag läste på ett ställe på nätet att Jesus var vegetarian därför att han aldrig skulle ha kunnat tänka sig att döda nåt djur. Står det nåt om det i Bibeln? (P.F.)

Överlag var inte kött särskilt vanligt i kosten på Jesu tid, utan det var något man åt vid högtidliga tillfällen, vid fester och religiösa högtider. (I Jesu liknelse om den förlorade sonen slaktade man till exempel en gödkalv för att fira att sonen kommit tillbaka.) För övrigt bestod födan huvudsakligen av bröd, mjölk, grönsaker och frukt, och i de mer fiskrika trakterna, som vid Medelhavet och runt Gennesarets sjö, åt man helt naturligt även mycket fisk.

Vad det gäller Jesus själv är det helt uppenbart att han åt kött. I Lukas 2:41-42 står det att hans föräldrar hade för sed att varje år bege sig till Jerusalem för att fira påskhögtiden där. Det var vid ett sådant tillfälle som Jesus som 12-åring dröjde sig kvar i templet när resten av familjen begav sig hemåt mot Nasaret igen.

Vid påskhögtiden slaktade och åt varje familj ett lamm, och det finns inget som tyder på att Jesus skulle ha avvikit från sedvänjan i det avseendet. Utan tvekan fortsatte han att äta påskmåltiden (som alltid bestod av lamm, beska örter, ojäst bröd och vin) varje år. Det finns till och med ett speciellt omnämnande att han åt denna påskmåltid strax före sin död (Mark 14:12-16, Lukas 22:1, 7-8 och 15 samt parallellställena i Matteus och Johannes).

Likaså berättar Johannes i sitt evangelium att Jesus uppmanade sina lärjungar att äta bröd och fisk (Joh 21:12-13), och han umgicks under hela sitt liv med fiskare och hjälpte dem även att fånga fisk. Och i Lukas 24:42 står det:

"Då räckte de honom [Jesus] en bit stekt fisk [grekiska 'ichtyos'] som han tog och åt inför deras ögon"

Om Jesus hade varit vegetarian skulle folk - och då naturligtvis i synnerhet hans kritiker - ha reagerat. Saken skulle utan tvekan ha förts på tal i evangeliernas berättelser. Dessutom skulle Jesus ha varit känd som en asket, precis som Johannes döparen (Lukas 7:33). Men i stället kallades Jesus för frossare och drinkare (vers 34), därför att han gick på fester och åt och drack tillsammans med skatteindrivare och andra förmögna människor som med säkerhet åt kött och fisk i större utsträckning än folk överlag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har djur någon själ?
Jag hamnade i diskussion med en grupp människor som hävdade att djuren inte har någon själ (och alltså inte kan ha evigt liv, eller???)

Bön för djur?
Om t ex en hund är sjuk, kan man då be till Gud att Gud helar hunden (påskyndar läkningsprocessen)?

Kristet miljöansvar
Bibeln visar klart att med kärleken till Gud följer en aktning och en respekt för hans skapelse, för den värld han gett oss att vårda, för naturen och djuren.

Varför skapade inte Gud oss till vegetarianer?
Om Gud bryr sig så mycket om djuren att han vet om minsta sparv som faller till marken, varför gjorde han oss då inte till vegetarianer så vi inte behövde döda djur?

Kristen och djurrättsaktivist?
Kan man vara kristen och djurrättsaktivist? Är det rätt att bryta mot lagen för att rädda djur som utsätts för vanvård, misshandel eller far illa på annat sätt?

Gud, människan och djuren
Vad menar Gud när han säger att människan ska 'råda över djuren'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.