Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad menas med att "Gud gjorde Jesus till synd"?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Genom att Guds son föddes som "en syndig människa" var han också hemfallen åt syndens lön, dvs döden.

Fråga: Var står det i bibeln, att Gud gjorde Jesus till synd? (S.B.)

Det står i 2 Kor 5:21.

Bibel 2000 översätter det så här:

"Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet."

Det är en bättre översättning än den gamla, som låter som om Gud skulle ha gjort Jesus till en syndare (vilket han ju inte var). Innebörden är alltså att Gud lät sin son födas som "en syndig människa", en "medlem av det syndiga, dödliga människosläktet" - och därmed var han också hemfallen åt syndens lön, dvs döden.

Om inte Guds son hade blivit en av oss, en "syndig människa", då han "tog sin boning bland oss", hade han heller aldrig kunnat dö. Och när Jesus dog, dog han således bort från synden, som Paulus uttrycker det i sitt brev till församlingen i Rom (Rom 6:10) - dvs han dog bort från tillvaron som "syndig människa".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Är inte Gud och Jesus två olika personer?
Är det inte ganska tydligt att Gud & Jesus är två olika personer? Jesus sade ju klart & tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Var Jesus Gud eller människa?
Om nu Jesus var Gud (eller Guds son), hur kunde han då dö?

Måste Jesus bli korsfäst?
Kristus skulle bli korsfäst - och därför var det vad Gud uppenbarade för profeterna många hundra år tidigare.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.