Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu syskon

Bibelfrågan: Frågor och svar

Några av Jesu bröder kom senare - efter den chockartade upplevelsen då de mötte sin bror vid liv sedan han avrättats av de romerska ockupanterna - att bli övertygade om att han verkligen var Messias.

Fråga: Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias? (L.E.)

Jesus omtalas som Marias "förstfödde" (grek. prototokon), vilket i sig innebär hon måste ha fött flera barn efteråt. Om Jesus hade varit enda barnet, skulle det grekiska ordet monogenes ha använts.

Det framgår också klart av Matteus 13:54-56 att Jesus hade fyra bröder och flera systrar:

"Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan, så att man häpnade och sade: 'Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss?'" (Matt 13:54-56)

Uttrycket "alla" hans systrar tyder på att han hade mer än två systrar, eftersom Matteus annars naturligtvis skulle ha använt ordet "båda".

I Joh 7:5 påpekas att "inte heller hans bröder trodde på honom". Några av dem kom emellertid senare - efter den chockartade upplevelsen då de mötte Jesus levande efter det att han avrättats av de romerska ockupanterna - att bli övertygade om att han verkligen var Messias.

I Galaterbrevet 1:18-19 nämner Paulus att han träffat inte bara Petrus, utan även "Jakob, Herrens broder" i Jerusalem. Jakob var en av de ledande gestalterna i den första församlingen i Jerusalem och anses av vissa vara författare till det "Jakobs brev" som finns bevarat i Nya testamentet.

En annan av Jesu bröder, Judas, har också ansetts vara författare till en av de nytestamentliga skrifterna, "Judas brev" - något som dock många framträdande gestalter inom den kristna kyrkan redan på 200-talet ställde sig tveksamma till. Denne Judas barnbarn, dvs Jesu brorsbarns barn, fanns för övrigt enligt Hegesippus (ca 110-180) bland dem som på 80-talet fördes inför kejsar Domitianus därför att de vägrat svära den officiella eden och räknade sig som Davids ättlingar, vilket kunde betyda upprorstendenser.

Men kejsaren fann att de var fullständigt harmlösa människor, som förtjänade sitt livsuppehälle med sina händers arbete, varför han lät frige dem. De levde ända till Trajanus tid (år 98-117) och är de sista av Jesu syskons ättlingar som vi vet någonting om.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förblev Maria oskuld?
Ni skriver att det inte finns något som helst stöd för Jungfru Marias Eviga Jungfrulighet i Bibeln och citerar Bibelns ord om "Herrens bröder". Det är fel.

Jesu mormor och morfar
Jag undrar vad Jesus morfar och mormor hette.

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.

Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.